Cevaplar

2012-11-10T18:02:53+02:00

Bu konumuzda ingilizcede "could" konusu ile ilgili örnek cümleleri, değişik sınıfta okuyan arkadaşların rahatlıkla anlayacakları konu anlatımını, kullanım yerlerini, gramer yapısını bulacaksınız.

Could ingilizcede "geçmiş" anlamında kullandığımız bir "modal yardımcı fiili" ya da "modal verb" 'dır. Geçmişteki yeteneklerden, olasılık, izin, istek, talep, öneri ve teklif gibi durumlardan söz ederken "could modal yardımcı fiili" kullanılır.

He could run so fast in his childhood.

Çocukluğunda çok hızlı koşardı.

He couldn't start working without his father's permission.

Babasının izni olmasa çalışmaya başlayamazdı.

Could, ingilizcede "modal verbs yardımcı fiili" olarak isimlendirilir. Çok kolay bir konu olmakla birlikte, kullanım yerlerine göre bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Could Modal'unun Genel Yapısı

Özne + can + esas fiil

3 3 3
2012-11-10T18:03:08+02:00

İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir:

geçmişteki olasılık, ihtimal, kabliyet veya yeteneklerden bahsederken istekte bulunurken İngilizce Could'un Genel Yapısı

Özne + Could Modal Verb + esas fiil

  Özne yardımcı fiil esas fiil   + I could play tennis. - He could not play tennis. couldn't ? Could you play tennis?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

Cümle içinde "Could" da herhangi bir dğeişiklik yok. Esas fiil yalın halde kullanılır.
2 4 2