9.sınıf matematik kitabı sayfa 29 kitabının bi alıntısı cevaplarını yazamısınız yanlış şeyler yazanı şikayet ederim.

1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

2. p ⇒ [(qı⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
3. (pı∧q)ı∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨qı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz.
a. (p∧q)ı ∧r b. (p ⇒ q) ı ⇔(p∨q) c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r)
5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. [p ⇒ (q∨r)] ∧p ı b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (qı∧p)ı⇔ (rı∨q)

6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki önermeleri ifade ediniz.
a. p∨qı b. q∧p c. p⇒rı ç. q⇔r d. pı⇒r
7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (pı∨q)⇒[r∧(qı∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
8. p∨q ≡ 0 ve (p∧qı)⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.
9. Aşağıdaki önermeleri en sade şekilde yazınız.
a. q∨(qı∧p) b. p∨pıc. pı∨qı ç. 1∧p d. q∨1 e. p ⇒ 1 f. (p ⇒ q) ⇒ q

g. p ⇒ [(p ⇒ q) ∧ qı]
10. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz.
a. p ∧ q b. p ⇒ q c. p ⇔ q ç. (p ∧ qı) ∨ qı

11. Aşağıdaki koşullu önermelerin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz.
a. pı⇒ q b. qı⇒ pıc. p ⇒ qı
12. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin totoloji, hangilerinin çelişki olduğunu gösteriniz.
a. p ∨ 1 b. (p ∨ q) ∧ pı c. (p⇒q)∨(q⇒p) ç. (p∨q)∧(p⇒qı)


13. Aşağıdaki denkliklerin doğruluğunu gösteriniz.
a. (p ⇒ q)ı≡ p∧qı b. (p ⇒ q)ı≡ pı⇔ q c. qı⇒ pı≡(pı∧ q)ı

14. p, q, r, s ve t önermelerine göre, q∧{[(q ∨ r) ∧ (s ∧ t)ı]ı∧ (p ∨ s)ı}ı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
15. (q ∨ pı) ∧ q önermesinin olumsuzunu bulunuz.

1

Cevaplar

2012-11-10T18:49:16+02:00
Yazdıkların küp şeklinde çıkmış   
0