1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

2. p ⇒ [(qı⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
3. (pı∧q)ı∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨qı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz.
a. (p∧q)ı ∧r b. (p ⇒ q) ı ⇔(p∨q) c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r)
5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
a. [p ⇒ (q∨r)] ∧p ı b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (qı∧p)ı⇔ (rı∨q)

6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki önermeleri ifade ediniz.
a. p∨qı b. q∧p c. p⇒rı ç. q⇔r d. pı⇒r
7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (pı∨q)⇒[r∧(qı∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
8. p∨q ≡ 0 ve (p∧qı)⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.
9. Aşağıdaki önermeleri en sade şekilde yazınız.
a. q∨(qı∧p) b. p∨pıc. pı∨qı ç. 1∧p d. q∨1 e. p ⇒ 1 f. (p ⇒ q) ⇒ q

g. p ⇒ [(p ⇒ q) ∧ qı]
10. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz.
a. p ∧ q b. p ⇒ q c. p ⇔ q ç. (p ∧ qı) ∨ qı

11. Aşağıdaki koşullu önermelerin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz.
a. pı⇒ q b. qı⇒ pıc. p ⇒ qı
12. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin totoloji, hangilerinin çelişki olduğunu gösteriniz.
a. p ∨ 1 b. (p ∨ q) ∧ pı c. (p⇒q)∨(q⇒p) ç. (p∨q)∧(p⇒qı)


13. Aşağıdaki denkliklerin doğruluğunu gösteriniz.
a. (p ⇒ q)ı≡ p∧qı b. (p ⇒ q)ı≡ pı⇔ q c. qı⇒ pı≡(pı∧ q)ı

14. p, q, r, s ve t önermelerine göre, q∧{[(q ∨ r) ∧ (s ∧ t)ı]ı∧ (p ∨ s)ı}ı bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
15. (q ∨ pı) ∧ q önermesinin olumsuzunu bulunuz

1-) [(p^q')^(p'Vr')]'=0 ise p,q,r= ?

2-) (p^q) =>(qVq')= ? En sade biçimi nedir?

3-) [ (p'^q)' V (p^q')' ]' = ? En sade hali

4-) Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

a) [p^(qVr)] = [ (p^q) V (p^r)

b) [(p=>q)V(q=>r)] = (p=>r)

c) (p=>q)' = (p^q')

d) (pVp')' = (p^p')


5-) (q^r) ^[q' ^(rVp)] = ? En sade hali

6-) [ (p=>q')Vp']=>(p=>q')' =? En sade hali

7-) [(q <=>p)Vp]'=>q = ? en sade hali

8-) Aşagıdakilerden hangisi totolojidir?

a) (p'^q') => p'

b) p => (p => q)

c)(p =>) V (q'=>p')

d) (pVq)' V p=>q)'

2

Cevaplar

2012-11-10T18:16:18+02:00

çok karmaşık yapmışsın okuyamıyorum

0
2012-11-10T18:16:33+02:00

Fenikeliler ya da Fenike Uygarlığı, eski çağlarda yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavim. Kendilerini Kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır. Fenikelilerin kendi dillerinde kendilerine ne ad verildiği tam olarak bilinmemektedir Hititler gibi ama Kenaani olduğu tahmin edilmektedir. Kenaani tüccar anlamına gelir ki herhalde Fenikeliler'i en iyi anlatan kelimelerden biridir. Doğusunda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulu

0