Cevaplar

2012-11-10T18:25:48+02:00

http://notbaremi.com/demokrasi-ve-insan-haklari-dersi-yazili-sorusu.html

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T18:43:45+02:00

“Adalet" insanoğlunun Hz. Adem’den beri ısrarla aradığı ve semavi kitapların da özellikle vurguladığı bir kavramdır. Risale-i Nur’da belirtildiği üzere Kur'an'ın dört esasından biri de "adalet” tir.

 

Adalet sözlükte şöyle ifade edilmektedir: Zulüm etmemek, Hak sahibine hakkını vermek ve haksızları terbiye etmek gibi manalara gelmektedir[1].

 

Esas adalet şöyle ifade edilmektedir: "Adalet-i mahza" yı ifade eden "Birisinin hatası ile başkası cezalandırılamaz", "Hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Bir fert, umumun selameti için dahi feda edilmez. Toplumun selameti için ferdin hayatı veya hakkı feda edilemez. Hem bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez." şeklindeki Kur'anî yaklaşım insanı merkeze almıştır. Bütün semavi kitapların konusu budur ve aynı şeyi tasdik etmişler ve işlemişlerdir.

 

Tarihsel planda otoriter, totaliter yapıların kendi varlıklarını devam ettirebilmek adına, meşruluklarını hukukla bağdaştırarak adaleti kendi çizdikleri sınırlar içine hapsetmelerinin o sınırlar içinde sıkışmış "sosyal yapı"nın aradığı adaletle veya ideal adalet anlayışıyla nasıl örtüşeceği de cevap bekleyen sorulardandır.

 

"Adalet" kavramı, siyaset bilimi, tarih felsefesi ve hukuk dışında, İslam düşünce sisteminde; ahlak, fıkıh, hadis ve ontoloji alanlarında da birbirine yakın anlamlarda kullanılmış bir terim olarak da incelenmelidir. Zira, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yola iletme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlarda kullanılan "adalet" kavramı, "İsm-i Adl"in bir cilvesi olarak yaradılışta da insanın fizyonomik yapısı ve kainattaki uyumu, ahengi ve estetik görünüşü ifade etmektedir.

2 5 2