Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-10T18:44:37+02:00

http://www.saglik.im/amino-asitlerin-sentezi/

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T18:50:02+02:00

AMİNO ASİTLERİN SENTEZİ: Canlılar evreninde amino asitlerin daha basit molekül­lerden sentezlenmesi olayı karbonhidratların sentezi kadar kitlesel boyutlarda olmasa bile tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir olaydır. Canlı organizmalar aminoasit sentezleme yete­nekleri bakımından oldukça büyük farklılıklar gösterirler. Yüksek yapılı omurgalılar gerekli aminoasitlerin tümünü sentezleyemezler. Organizma tarafından sentezlenemeyen gerekli aminoasitler dış kaynaklardan sağlanmalıdır. Yüksek yapılı bitkilerdeyse durum tam tersidir. Protein sentezi için gerekli aminoasitlerin tümünü amonyak gibi azot içeren bileşiklerden hareket ederek sentezleyebilirler.20 temel aminoasit 20 farklı sentez mekaniz­masıyla sentezlenirler. Bu mekanizmalarda çok sayıda enzim görev alır ve bu mekanizmalardan bazıları oldukça karmaşıktır. Bazı aminoasitlerin senteziyse daha iri yapılı olanların parçalanması biçiminde gerçekleşir. Bazı sentezler arasındaysa karmaşık ilişkiler vardır,birbirlerine geçiş söz konusudur. Hücre amino asitlerinin sentezleri ve kullanımı arasında ekonomik açıdan bir denge vardır. Bu nedenle hücre gereğinden fazla sentez yapmak zorunda kalmaz.Aminoasitler proteinlerin dışında, birçok biyo-molekülün sentezinde de hareket maddesidirler. Söz konusu biyomoleküler hormonlar, vitaminler, koenzimler, alkoloidler, antibiyotikler, pigmentler ve sinir iletisi aracı molekülleri gibi çok Önemli biyolojik işlevleri olan öğelerdir.

1 5 1