Nufus artışı
*oyun alanı eksikliği
*trafik
*su kaynaklarının yok olması
*erozyon


görülen bu problemlerin çözümü için ülkemizde hangi kurumlar ne tür araştırmalar yapmıştır
bu araştırmalarla hangi bilimsel sonuçlara ulaşılmıştır ve hangi projeler geliştirilmiştir

2

Cevaplar

2012-11-10T18:53:32+02:00

erozyonla mücadele vakfı var bişe  deil

1 5 1
2012-11-10T18:57:28+02:00

Çocukluk dönemi sonraki yaşlardaki kişilik ve zihinsel yeteneklerin
gelişmesinin temelinin atıldığı dönemdir. Bu yeteneklerin gelişmesindeki en
önemli alan şüphe yok ki özgürce kendilerini ifade ettikleri çocuk oyun
alanlarıdır. Türkiye’de 8 ilde (Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara,
İstanbul, Trabzon ve Zonguldak) yapılan araştırmaların yer aldığı bu çalışmada
çocuk oyun alanlarının yetersizliğinden bahsedilmiştir. Elde edilen veriler
sonucunda; Türkiye’de çocuk başına düşen metrekare alanın diğer ülkelere göre
daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara,
İstanbul illerindeki araştırmalarda çocuklarla birebir anket ve gözlem yapılarak
sonuca ulaşılmıştır. Çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel yönden
gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiş, gözlem sonucunda elde
edilen veriler analiz edilip, öneriler sunulmuştur.
Alıntı

1 5 1