Cevaplar

2012-11-10T19:06:58+02:00

a.  Monosakkaritler: Sindirime  uğramadan direkt olarak kana geçerler. Altı  karbonlulara (heksozlar)  glikoz (üzüm şekeri), fruktoz (meyva şekeri) ve  galaktoz (süt şekeri),  beş karbonlulara (pentozlar) ise riboz ve deoksiriboz  örnek  verilebilir.

 

b. Disakkaritler: İki  monosakkaritin birbirleriyle glikozit bağı kurarak  meydana getirdiği  karbonhidratlardır. Bu birleşme sırasında su açığa çıktığı  için olaya dehidrasyon sentezi de denir. Disakkaritler ancak sindirilerek  hücre zarından difüzyonla geçebilir.


c. Polisakkaritler: Çok  sayıda glikozun dehidrasyon sentezi sonucu, glikozit bağları kurarak  birleşmesiyle oluşur.

Bir  polisakkaritin yapısında kaç  tane monosakkarit kullanılmışsa,  reaksiyon sonucu bunun bir eksiği kadar su  açığa çıkar. Yani n – 1  molekül su açığa çıkar. Burada n, glikoz sayısıdır.  Polisakkaritler  hidroliz edildiklerinde monosakkaritlere indirgenirler.   Polisakkaritleri dört grupta toplayabiliriz.

 

Kitin : Eklem bacaklılar  grubundaki hayvanların dış iskeletine ve birçok mantarın çeper yapısına katılır.


2 5 2
2012-11-10T19:16:36+02:00

a.  Monosakkaritler: Sindirime  uğramadan direkt olarak kana geçerler. Altı  karbonlulara (heksozlar)  glikoz (üzüm şekeri), fruktoz (meyva şekeri) ve  galaktoz (süt şekeri),  beş karbonlulara (pentozlar) ise riboz ve deoksiriboz  örnek  verilebilir.

 b. Disakkaritler: İki  monosakkaritin birbirleriyle glikozit bağı kurarak  meydana getirdiği  karbonhidratlardır. Bu birleşme sırasında su açığa çıktığı  için olaya dehidrasyon sentezi de denir. Disakkaritler ancak sindirilerek  hücre zarından difüzyonla geçebilir.

 c. Polisakkaritler: Çok  sayıda glikozun dehidrasyon sentezi sonucu, glikozit bağları kurarak  birleşmesiyle oluşur.

Bir  polisakkaritin yapısında kaç  tane monosakkarit kullanılmışsa,  reaksiyon sonucu bunun bir eksiği kadar su  açığa çıkar. Yani n – 1  molekül su açığa çıkar. Burada n, glikoz sayısıdır.  Polisakkaritler  hidroliz edildiklerinde monosakkaritlere indirgenirler.   Polisakkaritleri dört grupta toplayabiliriz.

 d.Kitin : Eklem bacaklılar  grubundaki hayvanların dış iskeletine ve birçok mantarın çeper yapısına katılır.

 
2 4 2