Cevaplar

2012-11-10T19:35:18+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Koordinat_sistemi .....................................................................................................................................

0
2012-11-10T19:35:52+02:00

Soyut olarak vektörler , bir F cisminin üzerine tanımlı bir vektör uzayının öğeleridir. Vektörler bu cisim üzerine tanımlanmış bir denklik bağıntısı yardımıyla tanımlanabilir.  (n tane) olsun. a öğesi ile b öğesi, ancakbileşenlerin toplamı olarak a+d=b+c ise bağıntılıdır. Daha biçimsel olmak gerekirse

şeklinde tanımlanır ki burada 'ler a noktasının koordinatlarıdır ve + işlemi F cismine aittir.

Bu bağıntının bir denklik bağıntısı olduğu kolaylıkla görülebilir. O halde vektör, denklik sınıflarıdır. Böylece denklik sınıfı temsilcisini koyu harfle gösterirsek, bir vektör

olarak tanımlanmış olur. Daha açık bir biçimde bir vektör,

şeklinde düşünülebilir.

Gösterim [değiştir]

Bir vektör çok çeşitli şekillerde gösterimlenebilir. En yaygın gösterimler, üzerinde bir ok işareti () ya da koyu harf () gösterimidir. Oklu gösterimin avantajı el yazılarında kolaylıkla kullanılabilir olmasıdır. Ancak baskı ve sayısal metinlerde koyu harf kullanmak adettir.

Vektörün bileşenleriyle gösteriminde ise genellikle sıralı n-li kullanılır.

Yer yer (konunun veriliş tarzına bağlı olarak) satır ya da sütun dizey gösterimi de yeğlenir.

 ya da 

Yine yaygın gösterimlerden biri birim vektör gösterimidir.

ki burada

alınabilir.

Bir vektör

şeklinde düşünüldüğünde Einstein toplam uzlaşımı kullanılarak

şeklinde gösterilebilir. Bu gösterim, toplam simgesinden kurtulmada ve bileşenleri temsil edecek şekilde bir kolaylık sağlamaktadır. Genellikle tensör gösterimi olarak anılır.

0