Cevaplar

2012-11-10T19:45:11+02:00

PANEL

Panel bir tartışma türüdür Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir 

Panelin amacı, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır Panelde de bir başkan bulunur Konuşmacıların sayısı 3 - 6 arasında değişebilmektedir 

Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar Konuşmalar, başkanın verdiği sıra ve süre içinde yapılır Konuşmacılar da tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilmektedirler


İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz
Konuşurken, yazarken, bakarken, velhasılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız
Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz Garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz
Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slâyt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar
Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir
Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir
Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir

0
2012-11-10T19:45:11+02:00

PANEL

Panel bir tartışma türüdür Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir 

Panelin amacı, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktırPanelde de bir başkan bulunur Konuşmacıların sayısı 3 - 6 arasında değişebilmektedir 

Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar Konuşmalar, başkanın verdiği sıra ve süre içinde yapılır Konuşmacılar da tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilmektedirler


Panel başkanının görevleri:

1 Konuyu ortaya koymak
2 Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek
3 Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak
4 Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek
5 Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak

Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler de panel üyelerine soru sorabilmektedir

Forum: Panelin sonunda tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman panel forum şekline dönüşür


SUNUM
İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz
Konuşurken, yazarken, bakarken, velhasılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız
Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz Garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz
Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slâyt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar
Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir
Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir
Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir


Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler


Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir 

Öncelikle bir konu seçilmelidir Bu konu güncel olmalıdır
Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır
Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir
Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır Sunum Sırasında Yapılması GerekenlerSunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir
Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir
Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur
Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir
Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz
Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız


Görsel Malzemenin Kullanılış Amacı


Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için
Fikirleri, kavramları vb anlatırken zaman kazanmak için
Yanlış anlamalardan kaçınmak için
Fikirleri sağlamlaştırmak için
Tat ve espri katmak için

İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman başarılı olur Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir Başka konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız
Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolay anlaşılır Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkarBu yüzden sunum esnasında, slaytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdırSlayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlarSlaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir

Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır

Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir


Sunum Sonrası Yapılması Gerekenler


Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir
Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu,açık ve net cevaplar vermelidir
0