Cevaplar

2016-11-23T01:21:40+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1789’da yılında Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesiyle Avrupa’da milliyetçilik akımı ve ulus devlet fikri kendisine alan bulmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti ağırlıklı olarak 19. Yüzyılda olmak üzere birçok milliyetçi isyanla karşılaşmış ve toprak kayıpları yaşamıştır. Sırplar, Yunanlar, Arnavutlar ( ki Müslüman bir halkları vardı) bu akımın bir neticesiyle ayaklanmış ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır.  Yine bir imparatorluk olan Avusturya – Macaristan devleti de bu milliyetçi isyanlardan çokça etkilenmiş ve ülkeyi istikrarsız bir hale sürüklemiştir. Rusya’nın yine milliyetçi politikası Avusturya – Macaristan imparatorluğu için bir tehdit haline gelmiştir. O dönemde Pan-Slavizm politikası güden Ruslar, tüm Slav ırkını tek bir devlet altında birleştirmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple de özellikle Balkanlarda çıkan milliyetçi ve ayrılıkçı isyanları açıktan hep desteklemiş ve savaş öncesi bloklaşmada Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı’yı karşısına almıştır. Yine ulus devlet oluşumunu tamamlayan Almanya ile Fransa arasında yıllardan bu yana gelen ulusal düzeydeki rekabette gerilimin bir başka boyutuydu. Avrupa’daki bu isyan ve kaos ortamı, devletlerin bloklaşmasıyla birlikte Dünya Savaşı’nı da kaçınılmaz hâle getirmiştir. I. Dünya Savaşı’nın sembolik başlangıcı olarak da yine bu milliyetçi akımın tetiklediği bir olay gösterilmektedir. Avusturya- Macaristan imparatorluğunun veliahtı Ferdinand’ın, bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi domino etkisiyle devletleri iki gruba ayırmış ve savaşı tetiklemiştir. Savaş sonrası da Milliyetçilik akımı için başka bir dönüm noktası olmuştur. İmzalanan ağır anlaşma şartları ve 1929 büyük ekonomik buhranı neticesinde milliyetçilik daha da güç kazanmış, faşist ve nasyonal sosyalist akımlar Avrupa içerisinde güç kazanmıştır.( Hitler Almanya, Mussolini İtalya) Bu durum ileriki yıllarda çıkacak II. Dünya Savaşı’nın da hazırlayıcısı olmuştur.

2 5 2