Cevaplar

2012-11-10T20:30:13+02:00

1. hastalık, A vitamini eksikliği ile giderilemez. Buna rağmen, ENZİMLER aynı koenzim veya kofaktör birçok APO enzimle çalışabilir.Canlılar; yapıtaşları olan hücrede yaşantılarını birçok meta- Bu özellik vitaminlerin sayıca az olmalarına rağmen canlıbolizma reaksiyonları yaparak belli bir düzen içerisinde hücredeki çok sayıda tepkimenin nasıl gerçekleştirildiğinisürdürürler. Bu olaylarla cansızlardan ayırt edilirler. açıklar.Metabolizma olayları kimyasal tepkimeler ve fiziksel değişim-lerle gerçekleşerek meydana gelir. Biyokimyasal tepkimeler Kimyasal bir tepkimenin başlaması için mutlaka bir miktarile biyolojik değişimlerin meydana geldiği canlı tepkimelerini enerjiye ihtiyaç duyulur. İşte bu enerjiye aktivasyon enerjisi‘enzim‘ adı verilen biyolojik katalizörlerle gerçekleştirirler. İşte denir. Aktivasyon enerjisi genellikle ısıdır. Bu ısının kaynağıbu nedenle hiçbir canlı enzimler olmadan yaşamınım sürdü- ise canlıda ATP molekülüdür.remez. Hücremizdeki bu enzimlerin temel yapısı ise protein-dir. Enzimler yapısına göre iki çeşittir. Basit Enzimler Tepkime sonunda enerji açığa çıksa dahi enerji verilerek Bileşik Enzimler (Holoenzim) tepkimeye başlanır.Enzim tamamen protein yapılı ise basit enzim adını alır. Örneğin,Bileşik enzimlerse; proteinle birlikte vitamin ya da inorganik Solunum da enerji üretilirken tepkimenin başlaması içinde ikimoleküllerden oluşur. Bileşik enzimlerde, protein olan kısma ATP lik enerji harcanır.APO enzim denir. Tepkimenin aktif kısmı APO enzim kısmı-dır. Enzimler girdikleri tepkimelerde aktivasyon enerjisini düşüre- rek tepkimeyi hızlandırırlar. www.unkapani.com.trEnzimin hangi maddeye etki edeceğini bu protein OlanKısım Belirler. Yardımcı Kısım Tepkimeyi Tanıyamaz Yine kimyasal tepkimelerden farklı olarak; canlı hücrede çokancak kimyasal tepkimeleri katalizleyen kısımlardır. Bir yüksek enerji kullanılamaz. Çünkü proteinler yüksek sıcaklık-başka değişle yardımcı kısım APO enzimin ta denatüre olur. Enzimlerin de temeli protein olduğuna göreaktivatörüdür. yüksek sıcaklıkta bozulacaktır.

0