Cevaplar

2012-11-10T20:37:39+02:00

http://www.sinema.gov.tr/kaynaklar/file/Toplmn_Kultur_Politikalari_ve_Medyanin_Kltrel_Sureclere_Etki_Algisi_Arastirmasi.pdf buradan belki istediğini bua bilirsinnn

0
En İyi Cevap!
2012-11-10T20:38:02+02:00

Program, çağdaş kuram ve eleştirellik ile kitle iletişim ve kültür konularını ilişkilendirmekte ve kitle kültürü, popüler kültür, görsel kültür, kültürün metalaşması, küreselleşme, cinsiyet ve altkültür, medya ekonomisi, medya iktidarı, etki, yeni iletişim teknolojileri, medyada normatif, yasal ve etik meseleler, görsel temsil gibi konulara yoğunlaşmaktadır.


2 5 2