Cevaplar

2012-11-10T22:20:55+02:00

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlü Mefû lü / Me fâ î lü /Mefâ î lü / Fe û lün Mef’ûlü / Mefâîlün / Feûlün Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

0