Cevaplar

2012-11-10T20:59:36+02:00

Atatürkün eğitime verdiği önem
Atatürk, kurduğu modern devletin devamlılığının, modern ve çağdaş bir eğitimle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak, çeşitli vesilelerle öğretmenlere ve halka seslenmiş, eğitimle ilgili konuşmalar yapmıştır. Okulları ziyaret etmiş, derslere girip öğretmenleri izlemiş ve onların kendilerini geliştirmesine önem vermiştir. Atatürk ün eğitime verdiği önem ve bununla gerçekleşen olumlu gelişmeler, diğer milletlere de örnek olmuştur.

Atatürk ün de bizzat içinde bulunduğu eğitim seferberliğinde çok kısa sürede önemli gelişmeler sağlandı. Halkın okuma-yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmek için millet mektepleri açıldı. Böylece, topyekun bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bunlara bağlı olarak, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanların eğitici olarak katıldıkları eğitmen kursları ve köy öğretmen okulları açıldı. Bu okullarda, temel eğitimin yanı sıra, köylümüzün temel ihtiyacı olan tarım bilgileri ve marangozluk, demircilik, duvarcılık gibi el sanatlarının öğretilmesine önem verildi.

Ayrıca 19 Şubat 1932 de yine bu eğitim seferberliğine bağlı olarak, büyük merkezlerde Halkevleri, küçük merkezlerde ise Halkodaları kuruldu. Bu kurumlar, çalışmalarına 9 ayrı alanda faaliyet göstererek başlamışlardır.

0
2012-11-10T21:01:54+02:00

Mustafa Kemal Atatürk Türk Milletine güvenerek soktuğu bu zorlu yolda , bu cumhuriyet yolunda en önemli adımın okuma yazma olduğunun farkındaydı.

Mustafa Kemal Atatürk okuma yazmaya önem verir,öğretmenlere de saygı duyardı.Yurdu adım adım gezer gerekirse derslere girerdi.Cumhuriyet yolunda en önemli yardımcısı olarak gördüğü öğretmenlere saygısı sonsuzdu.Latin harflerine geçişinde öğretmenlerden aldığı yardım büyüktü.Farkındaydı da atatürk.Haklarını verirdi öğretmenlerin.Yurtta onlarca öğretmen okulu açtı.kızlar için okullar yaptırdı.Kendi kızlarına okuma imkanını sonsuz tuttu ve birini ilk tarih profösörü diğerini ilk kadın pilot yaptı.Atatürk adını tarihe yazdırmış bir liderdir.Minnettarız atam 

 

( gerekli düzenlemeleri yap 3 paragrafa ayır)

0