Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-10T22:07:29+02:00

devletlerin aralarında politik ve askeriyönden işbirliği yapmak üzere anlaşmalar yapıp gruplar kurmalarına, milletlerarası politik lisanda verilen isim tarihboyunca devletler arasında bloklar kurulduğu görülmüştür. Yirminci asırdaki en önemli bloklaşmaların ilki, Birinci dünyaSavaşı öncesi meydana gelen itilaf Devletleri arasında sağlanan bloktur. Bu bloka ingiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletler ile bazı küçük devletler dahil olmuştu

0
2012-11-10T22:48:36+02:00

Bloklaşma veya diğer adıyla kutuplaşma devletlerin siyasi meselelerden dolayı kurduğu yakınlaşmadır.

Örneğin Rusya Çarlığı sıcak denizlere inmek için Osmanlıyla arası bozulurken, Nüfusunun  çoğunluğunu Slavların oluşturduğu ve Panslavism politikasını engellemek isteyen Avusturya-Macaristan,Rusya'yı engellemek için Osmanlı ile yakınlık kuruyor.

0