1. Bir yerde göl oluşabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A.Arazinin eğimine ve bitki örtüsüne

B.Yer şekillerine ve iklime

C.Jeolojik yapıya ve bölgenin kapladığı alana

D.Yıllık sıcaklık farkına ve enleme

E.Yağış rejimine ve yüksekliğe

2.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede kaplıcaların yaygın olmasının nedenlerindendir?

A.Yükseltisinin fazla olması

B.Yer şekillerinin engebeli olması

C.Yer kabuğunda kırık hatlarının yaygın olması

D.İklim koşullarının elverişli olması

E.Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

3."Kara topraklar" olarak da adlandırılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.Kireçsiz orman toprakları

B.Podzol topraklar

C.Çernezyomlar

D.Dönen topraklar

E.Çorak topraklar

4.Aşağıdakilerden hangisi taşınmıiş topraklardandır?

A.Kolüvyal topraklar

B.Çernezyomlar

C.Terra rossa

D.Kahverengi bozkır toprağı

E.Kireçsiz orman toprağı

5.Bozkır, ilkbaharda yeşeren, yaz döneminde sararıp kuruyan ot topluluklarıdır. Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinin bitki örtüsü bozkırdır?

A.Her mevsim yağış alan yerlerin

B.Yazları yağışlı, kışları kurak yerlerin

C.Yıl boyunca sıcaklığın düşük olduğu yerlerin

D.İlkbahar yağışlı, yazları kurak yerlerin

E.Yıl boyunca kurak yerlerin

ACİL LAZIM :)

1

Cevaplar

2012-11-10T23:16:41+02:00

1 cevap c 3 cevap c 4 cevap a 5 cevap b

1 5 1