Cevaplar

2012-11-11T10:12:10+02:00


Dilmaçoğulları Beyleri Bey Oluş Târihi

Muhammed Bey1085

Toğan Arslan (takriben)1104

Hüsâmüddevle Kurtî1137

Şemseddîn Yâkut Arslan1143

Fahreddîn Devletşah1145danişemtli döneminde oluşturulan bazı mimari eserler ; kayserideki ulu cami, niksardaki ulu cami, kayseri kölük cami ve medresesi, amasya halifet gazi türbesi, niksardaki melik gazi türbesi, tokattaki yagibasan medresesi ve niksardaki yagibasan medresesi o dönemden kalan bazı eserlerdir.
2 3 2
2012-11-11T10:16:19+02:00

Danışmentliler : Yağıbasan Medresesi Anadolunun ilk medresesi olarak bilinir .

 

 

Not : Diğerini bilmiyorum ve Kaynakta sadece bu bilgi yazıyor ..

2 5 2