göç destanının olay örgüsü ,tema,kişiler,olay,mekan,olağanüstü ozellikler,mitolojik ögeler ,dil ve anlatım yonuyle incelenmesi

1
aynısı bendede war 10.sınıf .D
bende aynısı aryorm
http://uqusturk.blogspot.com/2010/09/tureyis-destan_1396.html bu site işinizi görür :)

Cevaplar

2013-10-19T19:48:23+03:00
HAZIRLIK1. Olağanüstü ögeler içeren bir film izlediniz mi? Filmde olaylar nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız.1. Cevabı size kalmış..2. Sınıfa çeşitli roman ve hikâye kitapları getiriniz.3. Türk destanları hakkında bilgi toplayınız.3. Destanlar: Toplumu derinden sarsan savaş,  kıtlık,  göç,  kahramanlık,  din gibi konularda söylenmiş uzun manzum şiirlerdir. Destanlarda olağanüstü olaylar ve kahramanlar söz konusudur. Ait oldukları milletlerin tarihleriyle sıkı ilişkileri vardır. Türk DestanlarıI- İslamiyet Öncesi Türk Destanları:1- Saka-İskit Destanları:Alp Er Tunga destanı: Türk-İran savaşlarını ve Alp Er Tunga’nın yiğitliklerini anlatır. Alp Er Tunga,  İran destanı “Şehname” de Efrasiyab olarak geçmektedir.Şu Destanı: Makedonyalı Büyük İskender ile Türkler arasında geçen savaşları ve hükümdar Şu’nun yiğitlikleri anlatılır. 2- Hun-Oğuz Destanları:Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete Han’ın hayatı,  yiğitlikleri,  ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğü anlatılır.Atilla Destanı: Batı Hun Devleti hüküm-darı Atilla’nın yaşamını anlatır. 3- Altay Türkleri Destanları:Yaratılış Destanı: Türk kavramı etrafında oluşan bir destan değildir. Destan,  inanışa göre Tanrı Kayra Hanın kişiyi (insanoğlu) yaratmasıyla ilgilidir. Destanın en önemli özelliği Türklerin sosyal,  coğrafi,  uzay (kozmogoni) ve dini inanış-ları yönünden düşünce tarzlarını yansıtmasıdır. 19. yüzyılda derlenmiştir. Semavi dinlerden etkilendiği düşünülmektedir. 4- Siyenpi Hanedanı DestanıSiyenpi Destanı: Hun devletinin yerini alan Siyenpi Hanedanlığının kaynağına dair önemli bilgiler içerir. 5- Göktürk Destanları:Bozkurt Destanı: Yok edilmek istenen Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türeyişleri anlatılır.Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Türklerin Ergenekon adlı bir yerde yeni-den çoğalarak yurtlarına geri dönmeleri ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır. 6- Uygur Destanları:Türeyiş Destanı: Türklerin “Dokuz Oğuz ve On Uygur” boyları biçiminde var oluşunu anlatan destandır.Göç Destanı: Uygurların yurtlarından göç etmek zorunda kalışlarını anlatan destandır. II- İslamiyet Sonrası Türk Destanları:Manas Destanı: Kırgız Türklerine aittir. Dünyanın en uzun destanıdır.Saltuk Buğra Han Destanı: Hükümdar Saltuk Buğra Han’ın efsanevi bir şekilde anlatıldığı destandır. Karahanlılara aittir.Battal Gazi Destanı: Battal Gazi adlı kahramanın İslamiyet’i yayış mücadelesi anlatılır.Köroğlu Destanı,  Timur Destanı,  Cengiz Han Destanı,  Danişment Gazi Destanı,  Sarı Saltuk Destanı… gibi destanlarımız da mevcuttur. 4. Doğal destan ve yapma destan kavramlarını araştırınız.4. Tarih öncesi devirlerde sözlü olarak oluşmuş,  daha sonra kaleme alınarak günümüze ulaştırılmış,  söyleyeni belli olmayan destanlardır. Doğal destanlara benzeyen: ancak oluşumlarında halkın katkısı bulunmayan,  yakın dönem-deki bir kahramanlık olayından yola çıkılarak belli bir kişi tarafından oluşturulan destanlardır. Kısacası söyleyeni belli olan destanlardır.5. Türk destanları dışında başka milletlerin destanları da var mıdır? Araştırınız.5. Vardır. Aşağıdaki şekildedir.Dünya Edebiyatındaki Doğal 
0
tam cevap alamadım:( ama sagolun
ödevim karma karışık oldu yaaaaaaaaa
HAZIRLIK1. Olağanüstü ögeler içeren bir film izlediniz mi? Filmde olaylar nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız.1. Cevabı size kalmış..2. Sınıfa çeşitli roman ve hikâye kitapları getiriniz.3. Türk destanları hakkında bilgi toplayınız.3. Destanlar: Toplumu derinden sarsan savaş, kıtlık, göç, kahramanlık, din gibi konularda söylenmiş uzun manzum şiirlerdir. Destanlarda olağanüstü olaylar ve kahramanlar söz konusudur. Ait oldukları milletlerin tarihleriyle sıkı ilişkileri vardır. Türk DestanlarıI- İ