Cevaplar

2012-11-11T12:09:35+02:00

hundert 100 (yüz) hundert(und)

eins 101 (yüz bir) hundert(und)

zehn 110 (yüz on)

zweihundert 200 (iki yüz)

dreihundert 300 (üç yüz)

tausend 1000 (bin)

zweitausend 2000 (iki bin)

eine Million 1.000.000 (bir milyon)

zwei Millionen 2.000.000 (iki milyon)

eine Milliarde 1.000.000.000 (bir milyar)

eine Billion 1.000.000.000.000 (bir trilyon)

0
2012-11-11T12:09:45+02:00

Yüz :Hundert ( Hundert)

İkiyüz :Zweihundert (Tsvayhundert)

Üçyüz : Drei- hundert (Dreihundert)

Dörtyüz : Vierhundert (Firhundert)

Beşyüz : Fünfhundert( Fünfhundert)

Altıyüz : Sechshundert ( Zekshundert)

Yediyüz :Achthundert (Ahhundert)

Sekizyüz: Achthundert (Ahthundert)

Dokuzyüz:Neunhundert ( Noynhundert)

Bin :Tausend (Tavuzent)

İkibin:Zweitausend ( Tsvaytavuzent)

Onbin :Zehntausend ( Tsentavuzent)

Yüzbin : Hunderttausend (Hunderttavusent)

Bir Miyon : Eine Million (Ayne Miliyon)

0