1azınlıklar tarafından kurulan zaralı cemiyetlerin kesimleri ve amçları nelerdir? 2 daha önce italya ya vadedilen izmir ve civarı neden yunanistan a verilmiştir? 3 osmanlı devletinin dagıtılması hangi gelişmeyle hız kazanmıştır? arkadaşlar acillllll!!!!!!

cevap yazın lütfen.....

1

Cevaplar

2012-11-11T12:28:59+02:00

1

1. Zararlı Cemiyetler

a. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti:

 

İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak için kurulmuştur. İstanbul'daki Rum Patrikhanesince, patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Mavri Mira Cemiyeti Megali İdeanın gerçekleşmesini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek için kurulmuştur. 

Etnik-i Eterya Cemiyeti: 1814 yılında Yunanistan'a bağımsızlığını kazandırmak amacıyla kurulmuştur (1814). 1896 yılında meydana gelen Girit İsyanına neden olmuşlardır. I. Dünya Savaşında ise Rumların yaşadığı tüm toprakları Yunanistan'a katarak, Bizans'ı canlandırmayı amaçlamışlardır. 

Pontus Rum Cemiyeti: Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet göstermiştir. Trabzon Rum İmparatorluğunu tekrar kurmak amacı ile Rumlar tarafından kurulmuştur. 

Ermeni Taşnak - Hınçak Cemiyeti: Ermenilerin kurduğu bu cemiyet Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir. 

Alyans İsrailit Cemiyeti: İstanbul'daki Yahudi gençler tarafından kurulmuştur. Filistin'den Elazığ'a kadar uzanan Büyük İsrail Devletini kurmayı amaçlamışlardır.

Not: Azınlıkların kurduğu bu cemiyetler itilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir. Ayrıca

Rum ve Ermeni kiliseleri etkili olmuştur. Kuruluş amaçları ise genel olarak Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmaktır. 

b. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Mondros Ateşkesinden sonra İttihat ve Terakkinin çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere yeniden faaliyete geçti. İç ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynadı. Müdafaa-i Hukukçuları cinayet komitesi ve türediler grubu olarak ilan etmiştir. 

Kürt Teali Cemiyeti: Bu cemiyet İngilizlerin yardımıyla İstanbul'da kurulmuştur. Wilson ilkelerinden yararlanarak doğu illerimizi içine alan bir sahada Kürt devleti kurmak amaçlanmıştır. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddetmiştir. 

Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve hilafeti korumak amacıyla mücadele eden bu cemiyeti, İstanbul medreselerindeki bazı müderrisler kurdular. Cemiyeti kuranlar Anadolu'daki Milli Mücadeleyi engellemeye çalışmışlardır. Hilafet ve ümmetçilik esaslarını benimsemiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkasının yan kuruluşu gibi çalışmıştır. Bu cemiyet, Kuva-yı Milliye hareketini isyan ve Mustafa Kemali de eşkıya olarak ilan etti. 

İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti: Cemiyetin merkezi İstanbul'dur. Bu cemiyet Osmanlı Devletine İngiliz hakimiyetini kabul ettirmek amacıyla çalışmıştır. Anadolu'daki milli direnişe engel olmaya çalışan cemiyet üyeleri İngiliz himayesinde yaşamanın faydalı olacağını iddia etmişlerdir. Cemiyetin gizli amacı ülkede ayaklanma ve karışıklıklar çıkarmak, uyanmaya başlayan millî bilinci boğmak ve böylece yabancı müdahalesini kolaylaştırmaktı. 

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan masını savunan yazar ve gazeteciler tarafından kuruldu. Cemiyetin kurucularından bazıları daha sonra millî mücadele saflarına katıldılar.

ya süre yetmiyo tek tek sorsaydın keşek :/ 

 

0