Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T13:15:04+02:00

Problemler(Toplama - Çıkarma)
1. Bir köyde toplam 1 509 kişi yaşıyor. Bu köyde çocuklar 137, erkekler 669 kişi olduğuna göre, kadınların sayısı kaçtır?

2. Üç arkadaşın kütlelerinin toplamı 189 kg'dır. Bu arkadaşlardan Ali 72, Kemal 59 kg olduğuna göre, Veli'nin kütlesi kaç kilogramdır?

3. 84 040 liraya aldığımız evin borcunun 38 745 lirasını peşin ödedik. 25 980 lira daha ödersek, Geriye kaç lira borcumuz kalacaktır?

4. Funda, 9 yaşındadır. Annesinin yaşı, Funda'nın yaşının 34 fazlasıdır. Dedesinin yaşı, Funda'nın ve annesinin yaşlarının toplamından 39 fazladır. Funda'nın, annesinin ve dedesinin yaşlarının toplamı kaçtır?

5. Sınıfımızda okuyan öğrencilerin 789 fazlasının 39 eksiği, okulumuzdaki tüm öğrencilerin sayısına eşittir. Okulumuzun öğrenci sayısı 788 olduğuna göre, bizim sınıfta kaç öğrenci vardır?

6. Aslı 19, Gonca 23, Burcu 21 yaşındadır. Gonca 35 yaşında olduğu zaman bu üç arkadaşın yaşlarının toplamı kaç olur?

7. Bir şeker fabrikası, ürettiği şekerlerin 70 948 tonunu sattıktan sonra geriye 209 076 ton şeker kalıyor. Fabrika, kaç ton şeker üretmiştir?

8. Bir manav, 1609 kg karpuz alıyor. Alınan bu karpuzların 28 kg'ı çürük çıkıyor. Manav, sağlam karpuzların 998 kg'ını satıyor. Geriye kaç kilogram karpuz kalmıştır?

9. Bir fabrikada çalışan tüm işçilerin 806 eksiğinin 19 fazlası, bu fabrikada çalışan kadın işçilerin sayısına eşittir. Bu fabrikada 38 kadın çalıştığına göre, tüm işçilerin sayısı kaçtır?

10. Bir sürücü, birinci gün 768, ikinci gün 648 km yol gidiyor. Bu sürücü, üçüncü gün 805 km yol gidebilirse, geriye 456 km yolu kalıyor. Yolun tümü kaç kilometredir?

1 5 1
2012-11-11T13:23:24+02:00

 Bir köyde toplam 1509 kişi yaşıyor. Bu köyde çocuklar 137, erkekler 669 kişi olduğuna göre, kadınların sayısı kaçtır?

  

Bir fabrikada çalışan tüm işçilerin 806 eksiğinin 19 fazlası, bu fabrikada çalı­şan kadın işçilerin sayısına eşittir. Bu fabrikada 38 kadıçalıştığına göre, tüm işçilerin sayısı kaçtır?


 Bir sürücü, birinci gün 768, ikinci gün 648 km yol gidiyor. Bu sürücüüçüncü
gün 805 km yol gidebilirse, geriye 456 km yolu kalıyor. Yolun tümü kaç kilo­
metredir?

1 5 1