Cevaplar

2012-11-11T13:27:38+02:00

Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, Türkiye'de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum iken, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir olmuştur.

4 4 4
En İyi Cevap!
2012-11-11T13:29:44+02:00
Emekli sandığı Memur statüsündeki devlet personelinin malüllük, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarını karşılamak üzere 1950 yılında etkinliğe başlayan tüzel kişiliğe sahip sosyal güvenlik kurumu.

arihçe :

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesine istinaden ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde "Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emeklilik Sandığı” ünvanıyla 1964 yılında kurulmuştur.

Vakfeden Banka ünvanının ve 506 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişmesi nedeniyle Vakfımızın adı 1977 yılında “Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” olarak, 2010 yılında da “Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” olarak değiştirilmiştir.

4 4 4