Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T14:06:59+02:00

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öcün aldı mu
Emdi yürek yırtılur!

Ödlek yırag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kah kurtulur?

Ulşıp eren börleyü
Yırtın yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Begler atın argurup
Kadgu ânı turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Korkum angar türtülür.

Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tavradı
Erdem yeme savradı
Ajun begi çertilür.

Ödlek küni tavratur
Yalnguk küçin kevretir
Erdin ajun sevritür
Kaçsa takı ertilür

Bilge bögü yunçıdı
Ajun eti yençidi
Erdem eti tınçıdı
Yerge tegip sürtülür

Ögreyüki mındag ok
Mında adın tıldag ok
Atsa ajun ograp ok
Taglar başı kertilür

Könglüm içün örtedî
Yatmış başıg kartadı
Keçmiş ödük irtedi
Tün kün geçip irtelür.


*****************Ağlarsa anam ağlar

Martini yağladın mı
Karadağ ı boyladın mı
Yalın ayak başı kabak
Nöbetlerde ağladın mı

Kara çadır is mi tutar
Beylik martin pas mı tutar
Ağlarsa anam ağlar
Osmanlılar yas mı tutat


on dokusuznu yüzyılda İmparatorluğumuzdan ayrılmak isteyen yer yer ayaklanmalar çıkarırlardı.
bunlardan birisi de Karadağ idi.Anadolu Türk gençleri bir yerden çöllerde,bir yandan Balkanlarda uzun yıllar kanlarını akıttılar.
Bu türkü Karadağ a giden gencin ağzından söylenmiştir.

**************Zahidem


Zahide kurbanım ne olacak halim
Gene bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidene haber sorayım
Zahide bu hafta oluyor gelin

Hezeli dedeli gönül hezeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kısır
Eğer anan seni bana verirse
Nemize yetmiyor bu ev kadar hasır


Neşat Ertaş ın sevilen türkülerinden biri de "zahide m". Ertaş a "Zahide nin kim olduğunu sorduk.é
herkesin bir Zahide si var yanıtını verid.
-sinkisi hangisi?
-sevdim kavuşamadım...Zahide ö türküsünü çağırdım..türkü çok tutuldu.Sonra baktım başka türkücüler, Zahide m türküsüne yeni yeni dörtlükler eklemeye başladılar.
Zahidem türküsü uzadıkça uzadı.Sanki destan olup çıktı...
Meğer herkesin bir zahide si varmış...
-ya sisin ki?
-Benim ki, boynumu bükük koyan bir eski aşk hikayesi

****************

0
2012-11-11T14:27:10+02:00
Edebiyat dersinde dersi dinlemeyen arkadaşımı hocanın kaldırıp açıklamasını istemesiyle arkadaşımın:

''hocam alper tunga ölmüş galiba'' diye açıklayıp bizi koparttığı şiir

(rasputin, 08.03.2004 21:26 ~ 21:26)

aslında komik olduğu kadar üzücü hadise hadi bu eski bir eser bundan 100 yıl önce yazılanı bile anlayamıyoruz. herzamanki gibi 
fuck english
love türkçe

(legionturk, 15.05.2004 20:33)

yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük türk destanı alp er tunga destanıdır.sagu (ağıt)biçiminde yazılmıştır.alp er tunga destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı divan-ı lugat-it türk'tür. milâttan sonra on birinci yüzyılda kâşgarlı mahmut tarafından yazılan bu eserde, destanın, büyük bir ihtimâlle son kısımlarına ait bir ağıt (sagu) yazılı olarak verilmektedir.

(nonscholasedvitadiscimus, 16.07.2004 15:03)

bu türk beğlerinde atı belgülük 
tunga alp er idi katı belgülük 
bedük bilgi birle öküş erdemi 
biliglig ukuşlug budun ködremi
tacikler ayur ânı afrasyab 
bu afrasyap tutdı iller talab

(nonscholasedvitadiscimus, 16.07.2004 15:04)

yukarıda bulunan giricik destanın son kısmına ait bir sagu olup divan-ı lugat-it türk'ten alınmıştır.bu saguda mealen;alp er tunga, türk beyleri içinde adı ve kutsallığı bilinen ve tanınan bir yiğit idi; geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar çok erdemi vardı: bilgiliydi, anlayışlıydı, meziyetleri çoktu. iranlılar ona, afrasyab adını vermişlerdi. afrasyab dünyaya hükmetti denilmektedir.

(nonscholasedvitadiscimus, 16.07.2004 15:07)

alp er tunga öldi mü?
isız ajun kaldı mu?
ödlek öçin aldı mu?
emdi yürek yırtılur.
ödlek yarağ közetti
oğrun tuzağ uzattı 
begler begin azıttı
kaçsa kah kurtulur?
begler atın urgurup
kadgu anı turgurup
mengzi yüzi sargarup .
korkum angar türtülür.
uluşıp eren börleyü
yırtıp yaka urlayu
sıkrıp üni yırlayu
sığtap közi örtülür.
könglüm için ötedi .
yitmiş yaşıg kartadı
kiçmiş ödig irtedi
tün kün kiçip irtelür

(nonscholasedvitadiscimus, 16.07.2004 15:08)

bugünkü türkçe ile şöyle denmektedir:
alp er tunga öldü mü?
kötü dünya kaldı mı?
felek öcünü aldı mı? 
şimdi yürek yırtılır. 
feleğin silahı hazır 
gizli tuzak kurdurur
beyler beyini vurdurur 
kaçsa nasıl kurtulur? 
beyler atlarını yorup
kaygıdan çaresiz durup 
beti benzi sararıp
sarı safrana döndüler. 
erler kurt gibi hıçkırdı
yaka bağır yırtıp durdu 
acı ağıtlar çığırdı
yaş akar gözler kurur.
gönlüm içinden yandı.
geçmiş zamanı andı.
geçen günler nerdedir

(nonscholasedvitadiscimus, 16.07.2004 15:09)

yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız,

(agust bocuu muittin, 04.08.2004 17:09)

(bkz. alp er tunga)

(hepten aykırı, 04.08.2004 17:11)

"alpertunga öldü mü" cümlesi soru anlamı taşımayıp, "alpertunga öldüğü zaman" anlamı taşımaktadır.

(hepten aykırı, 18.10.2004 18:31)

(bkz: alp er tunga öldü mü)

(azureel, 15.02.2005 13:15 ~ 08.04.2007 11:57)

alper tanga giydi mi
plajlara indi mi

(stocky2001, 16.04.2005 10:47)

destanın anlamı,güzellikleri,taşıdığı duygu anlatılmadan liseli yıllarda sadece 'bunlar ezberlenecek'diye öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen eserlerden yalnızca biri.işin en acı tarafı da bunu yapanlar edebiyat öğretmenleri(!)

(eddarosa, 16.04.2005 13:24)

edebiyat dersinde verilen bilgilere göre; alp er tunga halkı tarafından çok sevilen bir hükümdardı çünkü çok bilge, yüce bi insandı. bir savaş sırasında arkadan vurulup korkakça öldürülünce halkı çok üzülerek adına bu saguyu söylemiştir.

(nighttimebird, 27.11.2005 02:44)

0