Cevaplar

2012-11-11T14:11:52+02:00

Türk diliUral-Altay dil grubuna dahildir


3 3 3
2012-11-11T14:12:01+02:00

Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer aldığı Altay dilleri ailesi veya Altay dilleri topluluğuna mensuptur. Yapı bakımından Altay dilleri ailesine giren bütün dillerde olduğu gibi, Türkçe de eklemeli (mülâsık = yapışkan) dillerdendir.

3 4 3