Cevaplar

2012-11-11T14:18:49+02:00

Genel Bilgiler - İşletme 
İşletme bölümü; öğrenciyi başlıca işletme yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve işletme finansmanı bilim dallarında yetiştirmekte ve bunların yanısıra genel iktisat, maliye, yönetim bilimi, ticaret hukuku ve sayısal yöntemler bilim dalları ile ilgili asgari zorunlu dersler vermekte ve bu konudaki çalışma alanlarına hazırlamaktadır. 

İşletme nedir? 
İnsan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kâr, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalıdır. 

İşletme Eğitiminin Amacı 
İşletme bölümü, programlarında temel hedef olarak gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermeyi amaç seçmiştir. Öğrencilere geniş bir ders yelpazesi ile sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırılarak, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması yolları öğretilmekte ve firmaların, dolayısıyla ülke ekonomisinin en verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlamak, işletme kavramını, işletmelerin yerine getirdiği işlevleri, iç ve dış çevresini tanıyan, analizini yapabilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, sağlıklı kararlar alabilen, finans, muhasebe, pazarlama gibi çeşitli alanlarda yöneticiler ile işletmeciler yetiştirmektir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için ders programları ve öğretim ortamı sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Mezunların çalışma alanları
İşletme bölümü, Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek amacıyla öğretim yapan bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Pazarlama ve Sayısal Yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü programını tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çok geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. İşletme Bölümü mezunlarının çalıştığı alanlar: 
Özel ve Kamu kuruluşlarda her kademede yöneticilik 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Borsa ve Aracı Kurumlar 
Maliye Müfettişliği 
Kaymakamlık 
Mali Müşavirlik 
İdari Hakimlik 
Akademisyenlik 
İnsan Kaynakları Uzmanlığı 
Üretim ve Hizmet Planlaması 
Pazarlama Uzmanlığı 
Yatırım ve Finans Uzmanlığı 
Maliye Hesap Uzmanlığı 
Danışmanlık

0
En İyi Cevap!
2012-11-11T14:18:52+02:00

işletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir.[1] Türkçe'de ayrıca mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimler için de kullanılmaktadır.[2]

1 5 1