Cevaplar

2012-09-26T21:36:22+03:00

iç püskürük kayaçlar kayaçların bulunduğu yerde oluşur knk.

 

2 2 2
2012-09-26T21:36:23+03:00

Kütle halindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Granitlerin ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde yer alan irili ufaklı köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topoğrafya şekli meydana gelir.Buna tor topoğrafyası denir. Tor topoğrafyası şekillerinde, kayacın özelliklerinin yanı sıra iklim şartları da etkilidir. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışma ve çatlak yoğunluğunun etkilerine bağlı olarak onu oluşturan kuvars, feldspat ve mikaya ayrışır.

1 4 1