Cevaplar

2012-11-11T14:29:25+02:00

Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri, işitsel yani fonetik sanatlar grubu içerisindedir. 

Edebiyat güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde, şiirde güzellikdemektir. Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen ve malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır. Bilim nasıl ki akla, mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştirmeye yönelik bir uğraştır. 

Edebiyatın ana malzemesi olan dil aracılığı ile duygu düşünce ve hayaller anlatılır. Bu bakımdan dil güçlübir iletişim aracıdır. Çağlar öncesinde ortaya konan eserler dil sayesinde günümüze dek varlıklarını korumuşlardır. Dil ile ortaya konan eserler edebi metinlerdir. Edebi metinler cümle ve paragraflardan meydana gelir. Paragraflar da kendi arasında anlamsal bir bağlantı kurarak edebi metni oluşturur.

0
2012-11-11T14:34:17+02:00

Sanat, insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı ifade etmekiçin ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Edebiyatta bir sanattır.Çünkü edebiyat duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı bir biçime etkileyici bir dille aktarılmasıdır.İnsanla ilgili her şey edebiyatın konusu olabilir.

0