Cevaplar

2012-11-11T15:06:05+02:00

http://www.dersizlesene.com/Din-Kulturu-ve-Ahl-k-Bilgisi-ders-videolari-109.html

0
2012-11-11T15:19:18+02:00

Tatlım Vitaminden'de çalışabilirsin. Ama bide benim hazırladığım sorulara bak.

 

                                                                        SORULAR

         

——  1. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?

      a) Hoşgörülü olmak   b)Yalan söylemek    c) Güzel sözler söylemek d) Küçükleri sevmek

 

——  2.  .      I.Yağmurun ve karın oluşumu
                   II. Güneş ve Ayın hareket etmesi
                  III. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
        Yukarıdaki tabiat olaylarından yola çıkarak yaratıcımızla ilgili nasıl bir sonuca ulaşırız?

                 a) Yağmurun ve karın nasıl oluştuğunu anlarız.
                 b) Güneş ve Ayın yörüngesinin nasıl olduğunu anlarız.
                 c) Gece ve gündüzün insan için önemini anlarız
                d) Evrende Allah tarafından yaratılan bir düzen olduğunu anlarız.

 

 

——  3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isim ve sıfatlarından değildir?

          a)Yaratandır       b)En yücedir         c)Sonu vardır         d)Eşsiz ve benzersizdir.

——  4. Allah sıfatları hakkında bize özet bilgiler veren sure hangisidir?

         a)İhlas Suresi              b)Fatiha Suresi       c)Bakara Suresi           d)Enbiya Suresi

 

 

——  5. Aşağıdaki olaylardan hangisi evrenin bir düzeni ve uyumu olduğunu göstermez?

        a)Mevsimlerin oluşumu                              b)Evimize hırsız girmesi

           c)Yağmur ve karın oluşumu                    d)Güneş ve Ay’ın hareketleri

 

——  6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kötü değildir?

       a) Dürüstlük                b)Hırsızlık              c)Alkol içmek            d) Yalancılık

                       

——  7. Allah’ın yeryüzünde Gayb (geleceği) ve her yerde olan biteni bilmesi hangi

           özelliğini   gösterir?

         a)Allah her şeyi, her zaman bilen işiten görendir.    b)Her şeyi yaratan Allah’tır

         c)Allah vardır ve birdir                                          d)İnsan akıllı varlıktır.

 

——  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

              a) İnsanlara karşı iyi davranmak
              b) Her zaman doğruyu söylemek
            c) İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.
            d) Helal para kazanmak

 

——  9. Hz. Muhammed’in (S.A.V) yaptığı güzel işler ………………………………….olarak adlandırılır.

          Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

        a) cami                b)vacip             c)sünnet            d)farz

 

——  10. Müslümanların ibadet ettikleri yerlere ………………………. denilmektedir.

            Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

        a) cami                b)vacip             c)sünnet            d)farz

 

 ----11. Allah‘dan bir şey dileyeceğimiz zaman……………………………ederiz.

        a) cami                b)vacip             c)sünnet            d) dua

 

 

 

 

 

 

 

——  12. Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

        a) Allah her şeyi bilir
        b Allah’ın her şeye gücü yeter
        c) Allah her şeyi görür
        d) Allah içimizden geçenleri bilmez

 

——  13. Evrende   bir  ………………….  vardır.

         Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

       a) düzen              b)düzensizlik             c) konuşma           d)görüşme

 

——  14. .……………….Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir.

         Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

       a) kömür             b)  para            c) akıl          d) koşma

 

——  15 . “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle              bozulurdu…” (Enbiya suresi 22. ayet)

            Bu ayette yüce Allah kendisiyle ilgili hangi konuda bilgi vermektedir?
            a)  Allah’ın her şeyi işitmesi, bilip görmesi
            b) Her şeyi yaratanın Allah olması
           c) Allah’ın eşi ve benzerinin olmadığı 
            d) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi

 

——  16 . İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

         A) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.        

         B) İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder.

         C) İbadetlerimizi başkaları bizi görsün diye yaparız.       

         D) Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz.

 

——  17. Yüce yaratıcımız Allah’ın kesin olarak yapılmasını yasakladığı  eylem ve sözlere ne denir?

          a) haram               b) vacip            c)sünnet            d) helal

 

——  18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

 

       A) Sadece zor durumda kalırsak Allah’a dua etmeliyiz.

        B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

        C)Her şeyi yaratan Allah’tır.

         D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

 

——  19 . “ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ……………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”

Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

          a) Lem yelid ve lem yuled
           b) Allahümme ve bihamdik
           c) Errahmanirrahim
           d) Küfüven ahad.

 

——  20 .       "Çalışırım, ....................... yardımına güvenirim ve başarırım."

 cümlesindeki noktalı yere   aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Devletin      b) Babamın        c) Allah'ın       d) Öğretmenimin

0