Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T15:11:31+02:00

Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir. Bu grupları biz dörde ayırabiliriz.

 

A. Yüklemlerine Göre Cümleler

 

B. Öğe Dizilişlerine Göre Cümleler

 

C. Anlamlarına Göre Cümleler

 

D. Yapılarına Göre Cümleler

 

 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T15:11:36+02:00

Düşünce, duygu, oluş ve isteklerimizi anlattığımız söz dizisine cümle denir.
Cümle veya tümce, çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelen; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisidir. Arapça cumle kökünden gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir.

Bir cümlede tümleç her zaman bulunmayabilir ancak özne ve yüklem, ünlemler hariç tüm cümlelerde bulunur:
"Cemal okula gitti." (okula tümleçtir)"Ben yapacağım." (sadece özne ve yüklem vardır)

Özne her zaman cümlede görünmeyebilir:
0