Cevaplar

2012-11-11T15:27:33+02:00

Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar.

Tarih, millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu, birey veya toplumda bir millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir.


Dehre aksettirtiyor, gerçi, büyük mîmârî,

Bu eserler seni göstermeye kâfi diyemem.

Şi’re aksettirebilseydin eğer, dinlerdin,

Yüz fetih şi’ri, okundukça, çelik tellerden.

Resm’e aksettirebilseydin eğer, ömrünce,

Ebedî cedleri karşında görürdün canlı.

mısraları, nesillerin dikkatlerini tarih bilincini uyandıracak eserler üzerine çekmesi açısından değerlendirilmelidir.


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T15:30:34+02:00

Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar.

Tarih, millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu, birey veya toplumda bir millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir.


Dehre aksettirtiyor, gerçi, büyük mîmârî,

Bu eserler seni göstermeye kâfi diyemem.

Şi’re aksettirebilseydin eğer, dinlerdin,

Yüz fetih şi’ri, okundukça, çelik tellerden.

Resm’e aksettirebilseydin eğer, ömrünce,

Ebedî cedleri karşında görürdün canlı.

mısraları, nesillerin dikkatlerini tarih bilincini uyandıracak eserler üzerine çekmesi açısından değerlendirilmelidir.

alıntı

0