Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T16:11:54+02:00

DİSİPLİNDİR :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 4 1
En İyi Cevap!
2012-11-11T16:12:11+02:00

Edebiyat, Arapça’daki  < edeb > kelimesinden türetilmiştir.  Edeb, güzel ahlak, incelik, kibarlık, anlamına gelir. Şinasi’ye göre edebiyat : İnsanlara terbiye ve ahlak öğreten fen ve marifet’tir. Geniş anlamıyla, bir milletin kültürel nitelikteki bütün yazılı eserleri için kullanılmış, dar anlamıyla ise, olay, duygu, düşünce ve hayallerin, şekil ve muhteva bakımlarından sanatkarane bir amaç gözetilerek vücuda getirildiği ve ayrıca okuyucuya zevk ve heyecan vererek duygu yoğunluğu kazandırdığı sözlü ve yazılı eserlere denilmiştir.Yani edebiyattır.

1 5 1