Cevaplar

2012-11-11T17:04:26+02:00

Özgürlükle sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnancımıza göre insan, fiilleri Allah tarafından yaratılsa da, irade sahibi olan ve istediği davranışa yönlenme konusunda serbest bırakılmış özgür bir varlıktır. İşte bu sebepten dolayı insan özgür ve sorumlu bir varlıktır. istediğini işler ve sonucunu da göze alır.
Özgürlük: Herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama ve kısıtlama olmadan düşünceleri ifade etme, iyi veya kötü yönde davranma demektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanın eylemlerinde özgür olması ve istediğini yapabilmesi onun kaderidir.

Sorumluluk: Bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan sorumlu bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de sorumlu olmasıdır. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'a göre insan kendi yaşayışından sorumlu tek varlıktır. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı her davranıştan sorumlu olması onun kaderidir.
2 3 2