Cevaplar

2012-11-11T17:10:22+02:00

Arama Motorlarına yaz konunu video anlatımları dinle öğren :)

0
En İyi Cevap!
2012-11-11T17:10:35+02:00

OLİNOMLAR

olmak üzere,

      P(x) = a0 + a1× x + a2× x2 + … + an× xn

biçimindeki ifadelere x değişkenine göre, düzenlenmiş reel kat sayılı polinom (çok terimli) denir.

Burada, a0, a1, a2, … an reel sayılarına polinomun kat sayıları,

a0, a1× x , a2× x2 , … , an× xn ifadelerine polinomun terimleri denir.

an× xn terimindeki an sayısına terimin kat sayısı, x in kuvveti olan
n sayısına terimin derecesi denir.

Derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun derecesi denir ve der[P(x)] ile gösterilir. Derecesi en büyük olan terimin kat sayısına ise polinomun baş kat sayısı denir.

Polinomlar kat sayılarına göre adlandırılırlar. Kat sayıları reel sayı olan polinomlara reel kat sayılı polinom, kat sayıları rasyonel sayı olan polinomlara rasyonel kat sayılı polinom, kat sayıları tam sayı olan polinomlara tam kat sayılı polinom denir.

1 5 1