tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır anlamı

NOT 1: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır ile ilgili istemiyorum o yüzden eğer internetten bulup yazıcaksanız ilk önce okuyun eğer abuk sabuk şeyler ve ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırla ilgili yazarsanız hiç acımada şikayet edicem.

NOT 2: Puan almak için değil birisie yardım etmek için cevap yazın


2

Cevaplar

2012-11-11T17:12:30+02:00
Bülbülün çektiği dil belasıdır. Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut Tatlı dilli olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz. Ali r.a. Dizginsiz dil bela getirir. Aiskbylos Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne Kalbi ile sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. Mevlana
5 2 5
2012-11-11T17:14:20+02:00

"TATLIDİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR"
Tatlı dil ile ilgili kompozisyon Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:
Açıklamamızın amacı; tatlı dilin bütün güçlükleri yenecek bir etki gücüne sahip olduğunu yansıtmaktır Tatlı dilli insanlar karşısında tutumunuzu göz önüne getirerek şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz:
1 - Tatlı dilin tanımı;
2 - Tatlı dilli insanların ruhî durumları;
3 - Tatlı dilli insanların hayattaki kazançları, başarıları;
4 -Tatlı dilli insanlarla dili sivri insanlar karşılaştırılarak örnek
ler verilebilir;
5 - Sonuç
ÖRNEK ÇALIŞMA:
'Tatlı dil, muhatabı ruhen etkileyecek tarzda, yumuşak, ikna edici, okşayıcı konuşma şeklidir Tatlı dil, bütün gücünü ruhtan alır Ruhu iyilikler, güzelliklerle dolu olan, fazilet sahibi bir kimsenin dili de kendiliğinden tatlı olurTatlı dil ve güler yüz, ruh asaletinin sevimli belirtileri ve görünümleridir Tatlı dilli insanlar bu özellikleriyle çevrelerindekileri arkalarından sürükleyecek çekici bir etkiye sahiptirler
Ne kadar kötü olursa olsun, tatlı dil karşısında yumuşamaya-cak insan kalbi yoktur İyiliğin o güçlü silahıyla bütün kötülükleri yenip ortadan kaldırmak ne güzel bir şeydir! Bu yüzden tatlı dilli insanlar, çevrelerinde sevilir, sayılır ve itibar görürler Ruhî asaletin temel taşlarından olan sabır ve hoşgörü, tatlı, yumuşak bir ses tonuyla işbirliği ettiği zaman aşılmayacak hiçbir engel, yenilmeyecek hiçbir zorluk yoktur Çevrenizde nice çirkin insanlar vardır; tatlı dilleriyle herkesi kendilerine hayran bırakırlar Dil bilinç ve iradeyle kullanılması gereken bir organdır; kendi başına bırakıldığı zaman her dönüşünde bir kalp kırar; birçok yıkımlara sebep olur Dilin bu sonsuz etki gücünden dolayıdır ki, "dil yarası yaraların en derinidir" denilmiştir
İçimizde gür bir sevgi, şefkat ve merhamet kaynağı bulunduğu sürece kendiliğinden tatlılaşan dilimiz, hayatın güçlüklerini yenmede, insanları ikna edebilmede en büyük yardımcımızdır" 

7 4 7