Cevaplar

2013-10-20T19:02:47+03:00
Dayanıklılık, vücudun yapılan fiziksel bir etkinliğe karşı direnç yetisidir. Bu,  kişinin kalp-dolaşım  sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi ve psikolojik yapısı ile belirlenir. Etkinlik sürdürüldükçe  kişinin dayanıklılığına bağlı olan bir eşik aşıldıktan sonra yorgunluk ortaya çıkar. Aktivitenin  devamı giderek zorlaşır ve sonuçta olanaksızlaşır. Yüklenmenin süresine bağlı olarak dayanıklılığı  aşağıdaki şekilde sınıflayabiliriz: 1- Anaerobik Dayanıklılık: a) Kısa Süreli ( alaktik enerji sistemi ) :  
20-25 saniyeye kadarki yüklenmeler. 
b) Orta Süreli ( laktik asit enerji sistemi ) :  
20-25 saniyeden 60 saniyeye kadar süren yüklenmeler. 
c) Uzun Süreli ( laktik asit + oksijen enerji sistemi ) :  
60 saniyeden 120 saniyeye, maksimum 180 saniyeye kadar yüklenmeler.
2- Aerobik Dayanıklılık:  a) Kısa Süreli:  
2 dakikadan 8 dakikaya kadar süren çalışmalarda gereklidir. 
b) Orta Süreli:  
8 dakikadan 30 dakikaya kadar süren etkinlikler için gereklidir. 
c) Uzun Süreli:  
30 dakikayı aşan yüklenmeler için gereklidir.Hemen hemen tümüyle aerobik sistem çalışır. 
Genel aerobik dayanıklılıkta belirleyici olan yeterli oksijen alımı ve böylelikle oksijenli ortamda  
glikoz- yağ yakımının devamıdır.
17 3 17
2013-10-20T19:03:27+03:00
Dayanıklılık veya yorgunluğa karşı koyma yeteneği, organizmanın yüklenmeye uzun zaman ve kesintisiz olarak dayanma veya sık kesintilerle yüklenmeleri mümkün olduğu kadar sık tekrarlanma yeteneğidir.Dayanıklılık verili bir egzersiz şiddetinde kassal yorgunluk  olmaksızın veya yorgunluğa rağmen, aktiviteye devam edebilme anlamına gelmektedir. Dayanıklılık, performans öğeleri (dayanıklılık,kuvvet,sürat,esneklik,beceri ve diğerleri) içinde en önemlilerden birisi olarak kabul edilmektedir. Genellikle düşük şiddetle yapılan uzun süreli egzersizleri kaplayan çalışmalar dayanıklılık ile ilgilidir.(10)Genel olarak dayanıklılık motorsal ve bireysel karakter ile ilgili bir yetidir. Bu yetinin kalitesi kalp-dolaşım sistemi,solunum sistemi,sinir sistemi ve psikolojik etkenlerle belirlenir. Bundan dolayı dayanıklılık vücudun karşı direnç yetisidir.
6 3 6
daha kapsamlı lazım
Ayrıntılı olması gere