Cevaplar

2012-11-11T17:30:04+02:00

Kadı dini kuralları ve toplumsal sorunlarla ilgilenırken. Bey Budunların başında olup bir kesimi siyasi açıdan yönetır

0
2012-11-11T17:49:13+02:00

Bey kelimesi, Türk devletlerinin ve Ortaçağ sonlarındaki Anadolu Türkmen beyliklerinin yöneticilerine verilen sandır. Cumhuriyet’in kurulmasına değin binbaşı ile miralay (albay) rütbesi arası derecelerdeki subayların sıfatıdır.Yani Bey olmak o kadarda kolay değildir.kadı ise 
Osmanlı İmparatorluğu`nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların vazife ve yetkilerine sahip olan kadı, dinî ve göreneksel kanunlara göre hüküm verirdi.Kadı olmak için bütün medrese öğrenimini tamamlamak ve icazet (diploma) almak gerekli idi.Kadılar yavaş yavaş ve zamanla terfi ederek nahiye, ilçe ve sandık kadılıklarına kadar çıkabilirlerdi. Daha fazla yükselmek için tekrar medreseye dönerek bir süre müderrislik etmek gerekti. Kadılığın bundan sonraki yükselme basamakları Galata, İstanbul Kadılığı Anadolu ve Rumeli kazaskerliği idi. Rumeli kazaskerleri terfi ederlerse şeyhülislâm olurlardı.


0