Sorular :
1. Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren algoritmayı
hazırlayınız.
2. Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı hazırlayınız.
3. Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazan algoritmayı hazırlayınız.
4. Bir öğrenciye ait vize ve final notlarının ortalamasını hesaplayan ve ortalamaya göre
ekrana “Geçti” – “Kaldı” yazan algoritmayı hazırlayınız (Not: Ortalama
hesaplanırken vizenin %40, finalin %60’ı alınacak, geçme notu 45’dir.) .
5. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL’ye kadar olanlardan %3, daha fazla
olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını
bularak toplam komisyonu hesaplayan algoritmayı hazırlayınız.

2

Cevaplar

2012-11-11T18:45:03+02:00

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0
2012-11-11T20:19:47+02:00

soru--1--

int sayi;

            Console.Write("bir sayi giriniz:");

            sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            if (sayi > 0)

                Console.WriteLine("pozitif sayi");

            else

                if (sayi < 0)

                    Console.WriteLine("negatif sayi");

                else

                    Console.WriteLine("sayi sifira esittir");

            Console.Read();

 

soru--2--

int i, sayi, fak = 1;

            Console.Write("bir sayi giriniz:");

            sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            if (sayi >= 0)

            {

                for (i = 1; i <= sayi; i++)

                    fak = fak * i;

                    Console.WriteLine(fak);

            }

          

            else

                Console.WriteLine("negatif sayıların  faktoriyeli yoktur...");

           

            Console.Read();

 

soru--3--

int a, b, c;

            Console.Write("bir sayi giriniz:");

            a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            Console.Write("bir sayi giriniz:");

            b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            Console.Write("bir sayi giriniz:");

            c = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            if (a < b && a < c)

                Console.WriteLine(a);

            else

                if (b<a && b < c)

                    Console.WriteLine(b);

                else

                    Console.WriteLine(c);

            Console.Read();

 

soru--4--

int v, f;

            double ort;

            Console.Write("vize notunuzu giriniz:");

            v = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            Console.Write("final notunuzu giriniz:");

            f = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            ort = (double)v * 0.4 + f * 0.6;

            if (f >= 70 && ort >= 70)

                Console.WriteLine("GECTI");

            else

                Console.WriteLine("KALDI");

            Console.Read();

1 5 1