Cevaplar

2012-11-11T17:38:22+02:00
Alman Basını

Esarete mahkûm edilmiş bir istiklal hakkını kuvvetle kazanmış, idam fermanını yırtıp düşmanlarının suratına fırlatmış adamdır.

 

Atatürk, istiklal hissini taşıyan bütün milletler için, ölmez bir semboldür.

A.B.D. Gazetesi : New York Times

Lozan'ı o kazandı; son ikiyüz yılda ihtiyar Asya'nın Avrupa'ya kazandırdığı ilk zafer.

Dünya üzerinde istila orduları, Yunanlılar'ın uğradıkları büyük bozgun gibi bir yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır.

1 4 1
2012-11-11T17:38:47+02:00

Atatürk’ün ölümünden sonra yaşananlar, Türk milleti ile onun arasındaki ilişkinin boyutlarını göstermesi bakımından oldukça önemli ve anlamlıdırTürk milletinin törenler sırasında sergilediği tavırlar, Atatürk’ün toplum tarafından nasıl benimsendiğinin ve algılandığının tespiti bakımından önemli olmuştur Bunlar arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz halkın cenazeye katılımı için hiçbir özel düzenlenmenin yapılmamasına karşın, halkın kendiliğinden, izdiham yaratıp, ölümlere neden olabilecek bir yoğunlukta cenaze törenine katılmış olmasıdır

Atatürk’e düzenlenen tören sırasında diğer dikkate değer bir durumda, törene dünyada gösterilen ilgi olmuştur Bu olay, Atatürk Türkiye’sinin dünyadaki saygınlığının derecesini göstermesi açısından oldukça anlamlıdır

Törenler sırasında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün 1927 yılında söylediği Nutuk’unun sonunda yer alan Gençliğe Hitabe’nin neredeyse tüm konuşmalar üzerinde etkili olduğu görülmüştür Bunun dışında gençlerin toplantı ve törenlerde aktif bir rol üstlenmiş olması da ayrıca dikkat çekicidir Bunun dışında yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün ölümünden sonra, geleceğe yönelik bir endişenin ya da bir umutsuzluğun olmadığı, aksine geleceğe güvenle bakıldığı da tespit edilmiştir Dolayısıyla Atatürk’ün ölümünden kaynaklanan üzüntünün, devletin sürekliliğine yönelik bir kuşkuya ya da bir rejim bunalımının yaşanması gibi kaygılara dönüşmediği söylenebilir

Basında yer alan yazı ve yapılan yorumlarda, İnönü’ye yönelik olarak yapılan bağlılık bildirilerinin yayınlanması ve güven duygularının belirtilmesi de dikkat çeken konular arasında sayılabilir Benzer yaklaşımlar, Atatürk için düzenlenen törenlerde de sergilenmiş, İnönü’den büyük bir saygıyla ve güvenle söz edilmiştir

3 4 3