Cevaplar

2012-11-11T17:52:41+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

kudret=güç ve allahın isimlerindendir.

tevkin=Mümkinata taalluk eden demektir

ilim= "bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir şeyin gerçeğini

semi= işiten, işitme kuvvetine sâhip olan

basar=sıfatı ezelî ve ebedî demektir.

tevkin=Mümkinata taalluk eden

havadis=Yüce Allah'ın, gerek zatında gerekse diğer özelliklerinde hiçbir yaratığa benzememesidir.

1 5 1