Cevaplar

2012-11-11T17:47:11+02:00

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Asr Suresi Türkçe Meali Anlamı

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Andolsun asra! İnsanlık hüsranda. Ancak iman edenler ve doğruları yapanlar, birbirlrine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.

1 2 1
2012-11-11T17:47:20+02:00
ASR SURESİ VE ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Velasri innel insane lefi husr

Ant olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir

İllallezine amenu veamilus salihati vetevasav bil hakki vetevasav bissabr.

Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka... (Onlar ziyanda değillerdir).

ASR SURESİNİN AÇIKLAMASI

Kur'an-ı Kerîm'in yüzüçüncü suresidir. Mekke döneminde inmiştir.

Kur'an-ı Kerîm'in kısa bir suresi olmasına karşılık en anlamlı ve özlü sûrelerinden biridir. Bu surede, yaşamda kazançlı insanın neleri yapması gerektiği öz olarak başlıklar halinde anlatılmıştır.

Allah, Asr'a, yani zamana yemin ederek, bazı özelliklere sahip olanlar dışında, insanların zararda olduğunu bildirmektedir. Allah, zamana yemin etmekle, tarihi bize şahit göstermektedir.

Zararda olmayanların sahip olduğu dört özellik acaba nedir? Allah bunları peşpeşe şöyle sıralamaktadır:

Allah’a ve O’nun bildirdiklerine iman etmek Salih amel, yani Allah rızasına uygun yararlı işler ve çalışmalar yapmak Sürekli doğrudan yana olmak ve doğruluğu yaygınlaştırmaya çalışmak Sabırlı ve kararlı olmak ve bunu yaygınlaştırmaya çalışmak
0