Günümüz sektörel yapılanmaları ve küreselleşme pra]kleri çerçevesinde bir halkla ilişkiler uzmanının ne tür niteliklere sahip olması gerek]ği konusunu ele alan bir denemeyi, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız 12ye kadar göndermem gerekiyoyeni buldm bu siteyi =(

1

Cevaplar

2012-11-11T17:47:03+02:00

sorgulanmayan yaşam, yaşanmaya değmez." Sokrates. Felsefe dünyaya tamlaşmış bir bütün olarak bakar. Gerçeği çelişkili öğelerin hareket ve değişme halindeki birliği olarak, aslına uygun bir şekilde kavramaya imkan verdiği gibi, bireyleri bu değişmeyi pasif olarak seyretmekten çıkarıp, aktif şekilde katılmaya hazırlar. Bu açı altında, bireyleri kısmi yargılardan bütünsel bir görüşe, temaşacalıktan aktif bir tavra, tarihin nesnesi olmaktan tarihin yapıcısı, yaratıcısı durumuna getiren felsefe, kuru laf yığını olmka şöyle dursun, çağımızda insanca var olmanın önkoşuludur.

   
0