Cevaplar

2016-12-04T18:04:24+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

İletişim araçlarının başında gelen medyanın insan ve gelişimi üzerinde olumlu ve olumsuz öneme sahiptir. Son zamanlarda ise medya toplumsal gelişim ve kalkınmada çok büyük etkileri olan medya kamuoyuna karşı sorumluluklarını unutmakta kişi veya kurumların çıkarlarına hizmet etmektedir. Emperyalizmin modern şekli olan küreselleşme faaliyetlerinde aktif rol oynayan medya, gelişmiş dünya ülkelerinin ulusal sınırların ortadan kaldırılması maskesi altında gerçekleştirmek istedikleri kendi benliklerini benimsetmek uğraşına hizmet etmektedir.


Medyanın toplum hareketleri üzerindeki etki ve yaptırımlarını göz önüne alırsak; mevcut medya sisteminin birey ve toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu, medyanın basın ahlak ve ilkelerinin gereklerini yerine getiremediğini söylememiz yanlış olmaz.


Önemli olan medyayı oluşturan kitle iletişim araçlarının insanları her türlü manipülasyondan uzak ve kamuoyuna karşı sorumluluklarını unutmadan bilgilendirmeleridir.


Medya etiği toplumun bütünü ve tek tek bireyler için yaşamsal önem taşıyan kurallar ve bireylerin kişisel varlıklarıyla kitle iletişim araçlarının karşılıklı konumlarını, ilişkilerini, uzlaşmalarını ve çatışmalarını ve medyanın çalışmalarının toplumun beğenileri ile ilgili boyutunu kapsamaktadır.

0