Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-11T17:57:24+02:00

OSMANLI DEVLETİ (1299 - 1922)

Resmi AdıDevlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok Türk beyliği kuruldu. Os­manlı Beyliği kısa bir sürede güçlenerek önce beylikten devlete daha sonra da devletten bir cihan imparatorluğuna yükseldi.

Osmanlı tarihini beş ana bölümde incelenir:

1. 1299 – 1453 à Kuruluş Dönemi (Devletin kuruluş-İstanbul'un fethi)
2. 1453 - 1579 à Yükselme Dönemi (İstanbul’un Fethi -Sokullu Mehmet Paşanıölümü)
3. 1579 – 1699 à Duraklama Dönemi (Sokullu'nun ölü­mü -Karlofça Antlaşması)
4. 1699 - 1792 à Gerileme Dönemi (Karlofça Antlaşması - Yaş Antlaşması)
5. 1792 - 1922à Dağılma Dönemi (Yaş Antlaşması - Saltanatın kaldırılması)

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM

XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı­lar, Bizans İmparatorluğu ve Trabzon Rum Pontus Devleti gibi devletler bulunuyordu.
Anadolu'da bu dönemde siyasal birlik yoktu. XIV. yüzyıl başlarında hiçbir siyasi güç tek başına Anadolu'ya sa­hip olacak durumda değildi.
İç ve Doğu Anadolu Bölgesi, Moğollar ile onların etki­sindeki Anadolu Selçukluların elinde idi.
Batı Anadolu'da Türkmen boyları bağımsız beylikler haline gelmeye başlamışlardı. Beylikler arasında iççe­kişmeler yaşanmaktaydı.
Osmanlı Beyliğinin kurulduğu sırada Balkanlar da siya­sal birlikten yoksundu. Devletler arası birlik yoktu, din ve mezhep kavgaları sebebiyle sürekli mücadele vardı. Bizans, İstanbul dışında Anadolu ve Rumeli toprakla­rındaki etkinliğini kaybetmişti.

1 5 1
2012-11-11T18:01:15+02:00

Osmanlı devleti kaç yılında kurulmuştur kuran insanların isimleri nelerdir gibi gibi

0