1-)temsil heyeti ne zaman ve ne için kuruldu
2-)istanbulun işgalinin sebebi
3-)mısak-ı milli nedir
4-)1. dünya savaşındaki blokları yazınız
5-)osmanlının almanyanın yanında savaşa girme nedenleri
6-)almanyanın osmanlıyı yanına alma nedenleri
7-)bolşevik ihtilalini açıklayınız
8-)osmanlının taaruz cepheleri savunma cepheleri ve yardım cephelerini ayrı ayrı yazınız
ACİL CEVAP lazım

1

Cevaplar

2017-01-04T21:01:21+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1.Temsil Heyeti bir diğer adıyla Heyet-i Temsiliyye, ilk olarak Erzurum Kongresi’nden sonra kurulmuştur.Ulusal bir kurul kurulana dek milli mücadelenin yürütme görevini üstlenmiş kurul,Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararlarının yürütücülüğünü ve temsilciliğini yapmıştır.

2.İstanbul işgalinin temel sebebi Misak-ı Milli kararlarının alınmış olmasıdır. Ancak İtilaf Devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek için işgalin geçici olduğunu,hilafet ve saltanatı korumak amacıyla yapıldığını,azınlıklarının katledilmesi ya da padişahlık kurumunun yetkisine uyulmaması durumunda İstanbul’un Türkler’den alınacağını belirten bir bildiri yayınlamışlardır.

3.Misak-ı Milli ulusal yemin anlamına gelir.Son Osmanlı meclisi tarafından kabul edilen yemin,Osmanlı’nın asgari barış şartlarını ve sınırlarını belirtmektedir.

4.I.Dünya Savaşı iki blok halinde gerçekleşmiştir.Bunlardan ilki İtilaf Bloğu’dur.Bu blokta İngiltere,Fransa ve Rusya yer almaktadır.İkinci blok İttifak Bloğu’dur ve bu blokta Almanya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya yer almaktadır.Daha sonra Osmanlı İttifak Bloğu’ndan savaşa girmiştir.Bulgaristan Çanakkale Savaşı’ndan İttifak Bloğu’na girmiş,İtalya Londra Antlaşması’ndan sonra İtilaf Bloğu’na geçmiştir.

5.Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesinin nedeni temel olarak kaybettiği toprakları geri almaktır.Bunun yanında siyasi yalnızlıktan kurtulma çabası,Rusya’ya gidecek yardımı önleme isteği,borç ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği ve dönem meclisinin Alman hayranlığı da Osmanlı’nın bu savaşa Almanya’nın yanında girmek istemesinde etkilidir.

 6.Almanya’nın Osmanlı Devleti ile aynı tarafta savaşma isteğinin temel nedeni yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek ve Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmaktır.Ayrıca Süveyş Kanalı’nı ele geçirip İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi,Osmanlı Devleti’nin hilafet makamından yararlanarak Müslümanları savaşa çekmeyi,

Osmanlı’nın insan ve ham madde kaynaklarından yararlanmayı amaçlamıştır.

7.Ekim Devrimi olarak da anılan Bolşevik İhtilali,Sovyetler Birliği’nin Lenin önderliğinde kurulmasına yol açan olaydır.

8.Osmanlı’nın taarruz cepheleri;Kafkas Cephesi,Kanal Cephesi

Osmanlı’nın yardım cepheleri;Makedonya,Romanya ve Galiçya cepheleri.

Osmanlı’nın savunma cepheleri;  Irak, Hicaz ve Yemen, Suriye ve Filistin, Çanakkale cepheleri

1 5 1