Cevaplar

2012-11-11T18:00:27+02:00

Her ülkede mutlaka çok popüler olan yazarlar olmuştur. Bu popülerlikleri belki yüzyıllardır süregelmiştir. Dede Korkut’ta Türk dünyasında çok popüler olan bir yazardır. Gerçekte Dede Korkut’u sadece bir yazar olarak görmek yanlıştır. Dede Korkut bir fikir, düşünce, siyaset, kültür insanıdır.

Gelişmiş Batı ülkelerinde toplum için bir takım değerler üretmeğe çalışan insanlar toplumda sosyolojik değişmelerin gerektiğine işaret etmişlerdir. Taraftarları da bu değişimi desteklemişlerdir. Zamanla bu değişim sosyal yapıyı tehdit eder hale gelmiştir.

Türk toplumunda ise bu değişime karşı çıkılmış ve toplum kendi geleneklerini yansıtmayan fikirlere kapalı olmuştur. Milli değerlerine sahip çıkan ve ileriyi gören insanları devamlı olarak yüceltmiştir. Dede Korkut’ta bu insanlardan birisidir.

Dede Korkut insanlara bireysel ve toplumsal bazda kendilerini tehdit edebilecek tehlikeleri işaret etmiş, bu durumları öykü şeklinde insanlara aktarmıştır. Dede Korkut böylece hem gelenekleri insanlara aktarmış, hem de insanlara hayat dersi vermiştir. Dede Korkut bu yönüyle Türk düşünsel dünyasında bir kutup olmuştur.

Dede Korkut öyküleri itibariyle incelendiğinde şahsi hırsı olmayan mükemmel bir insandır. Türk milleti’de Dede Korkut’u hak ettiği konuma yerleştirmiştir. Türkleri ve Dede Korkut’u gelişmiş Batı ülkelerinden ve idollerinden ayıran durum budur.

Dede Korkut hikayeleri sadece hikayelerden ibaret değildir. Dede Korkut idealizm, sadakat, iyilik, yardımseverlik, olgunluk, düşünce gibi temel düşünsel değerleri insanlara aşılayan yanlışlıkları derin düşünce süzgecinden geçirdikten sonra yeren ve bunu insanların ders alacağı şekilde anlatan bir düşünürdür. Dede Korkut bütün öykülerinde ortak özellik olarak şefkat, merhamet, idealizm, sadakat, cesaret, yardımlaşma, insanlık ögelerini işlemiştir. Dede Korkut hikayeleri bu yönüyle insanların toplum ve aile içi davranışlarını geleneksel bir yapıda devam ettirmelerini sağlayan, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasını katkıda bulunan, gençliği büyük ideallere sevkeden ancak akılcılığı hesaba katan bir genel özellik göstermektedir. Bundan dolayı, Dede Korkut hikayeleri çocukluktan itibaren bütün insanlara anlatılmalıdır.

1 5 1
2012-11-11T18:14:12+02:00

sorubank a üye ol orada cevaplarını bulabilirsin 

0