Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-10-20T21:50:21+03:00
1. Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulamaktadır.  1979 yılında resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlamıştır. daha sonra kırsal kesimden yakınmalar gelince 4 yıl sonra bir çocuk daha edinme hakkı  tanınmıştır. 2004 yılında köylerde nüfus ve aile planlaması politikasını uygulayan aileler için özel ödül sistemi  yürürlüğe girmiştir. Buna göre bir çocuğa veya iki kıza sahip köylü aileler, 60 yaşından sonra hükümetten özel ikramiye alacaktır.2. Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?Beslenme olanaklarının artması Aile planlamaları Kadının iş hayatına girmesiSavaşlar, doğal afetler Sağlık hizmetlerinin gelişmesi Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi Yaşam standardındaki değişmeler3.Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.4.Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?Roma imparatorluğunun başkenti olması, Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı içine almış olması, Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması,5.Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLARIAnne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.Yaşam standartları yükselir.Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar.Kişi başına düşen milli gelir artar.NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARICinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.Nüfus miktarı zamanla azalır.Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.Emekli nüfus miktarı artar.NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARITüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.Tasarruflar azalır.Kalkınma hızı yavaşlar.Kişi başına düşen milli gelir azalır.Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.Çevre sorunları artar.NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMLU SONUÇLARIMal ve hizmetlere talep artar.Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.Üretim ve vergi gelirleri artarÜlke savunmasına katkısı olur.İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.6. New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?ABD ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezi olması, Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının burada toplanması Dünyanın en önemli  finans merkezine sahip olması, Sanayinin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması,7.Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyinizTüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.Tasarruflar azalır.Kalkınma hızı yavaşlar.Kişi başına düşen milli gelir azalır.Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.Çevre sorunları artar.8. Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur?Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.Nüfus miktarı zamanla azalır.Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.Emekli nüfus miktarı artar.9.Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur?Dünyanın en büyük şehirleri orta kuşakta kurulmuştur. Bunda;Deniz kenarında önemli limanlara sahip olmaları,Doğal güzelliklere sahip olmaları,Tarihi ve dini özelliğe sahip olmaları,Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasıİşlek yollar üzerinde bulunması gibi özellikler etkili olmuştur.10. Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması,  nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme kavramlarını açıklayınız.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.1. Şehirsel fonksiyonlar ....şehirleri çevresine göre bir cazibe merkezi haline getiren önemli unsurlar...dır.2.Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler ...sanayi, ticaret, turizm, liman, eğitim ve dini özellik...tir.3.Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı ....küresel .... çaptadır.4.Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu...liman..dır.5....Tarım... şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken ..sanayi şehirleri... gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.6.New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında ...şehrin... fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.7.Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin ...nüfusu vefonksiyonel .....özellikleri etkilidir.
1 5 1
örnek verdim :)
bi kere okudun mu :D
kopyaladığın şeyleri oku bi zahmet
2013-10-20T21:56:56+03:00
Sen onların yazdıklarına bakma direk netten alıyorlar okumuyolar bile 
yerel etkiye sahip şehirler kendi bölgesinin merkezi olur başka yerlerden göç alır yeni herşey oraya yapılır küresel şehirler ise bütün dünyadan göç alır bi manada küresel şehirler dünyanın başkenti olur
3 5 3