Cevaplar

2012-11-11T18:23:23+02:00

Yeniçerilerin askerlikten başka işle uğraşmamalarının nedenleri neler olabilir?
Yeniçerilerin evlenmesi yada askerlikten başka işlerle uğraşmaları Askeri Sistemin Bozulması na neden olur. Zaten ilerleyen zamanlarda yeniçerilerin askerlikten başka işlerle uğraşması ,osmanlının duraklama dönemine girmesinin sebeblerinde birisi olmuştur..

0
2012-11-11T18:24:15+02:00

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda, diğer bütün etkenlerin yanında hanedan
üyelerinin oynadıkları rol çok önemli bir yer tutar. Asker olarak, savaş meydanlarında
gösterdikleri başarılarının yanısıra idareci olarak yürüttükleri görevler dikkat çekicidir. Henüz
yöneticilik yapacak yetişmiş elemanın bulunmaması, hanedana mensup üyelerin askerî ve idari
sorumluluklar üstlenmelerini gerektirmiştir. Ayrıca sosyal ve ekonomik bakımdan üzerlerine
düşen sorumlulukları da yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Bu bakımdan hanedan üyelerinin
üstlendikleri bu yükümlülükler, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda önemli bir yer
edinmelerine yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Hanedan, Osman, Orhan, Şehzade

1 3 1