Ardışık olarak aynı sayıyla çarpma / bölme işlemi yapılarak elde edilen sayı örüntüsü, bir ............................ dizidir

Dizinin kuralı terim sayısının ............. alınmasıyla elde edilen sayı örüntüleri karesel sayılardır

Eleman sayılarına göre alt küme sayılarının oluşturduğu üçgen şeklindeki bir örüntüye .................. denir

Aritmetik ve geometrik dizilerin kuralı ............... ifade ile belirlenir

Cevaplarını söylermisiniz

1

Cevaplar

2012-11-11T19:02:27+02:00

sayı,sayı,yay........................

2 3 2