Cevaplar

2012-11-11T19:07:24+02:00

Yüzme koşulunu sağlayan her cisim suda yüzer. Yüzme koşulu Arşimet'in "suyun kaldırma kuvveti" ilkesine dayanır. Cismin ağırlığı, taşırdığı suyun ağırlığına eşit olmak zorundadır. Cismin ağırlığı, taşan suyun ağırlığından fazlaysa cisim suya batar. Bu ağırlık, taşan suyunkine eşit ya da ondan daha az ise yüzme gerçekleşir.
Alıntı

1 2 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T19:08:31+02:00

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

• Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nedir?
Sıvıların içine batırılan cisimler,sıvı tarafından yukarıya doğru itilirler ve ağırlıklarından kaybederler.Sıvıların cisme uyguladığı itme kuvvetine sıvıların kaldırma kuvveti denir.

Sıvıların kaldırma kuvveti sıvı yoğunluğu ile doğru orantılıdır.Yoğunlukları büyük olan sıvıların,kaldırma kuvveti de büyüktür. Sıvıların kaldırma kuvveti =Cismin havadaki ağırlığı – Cismin sıvıdaki ağırlığı Fk=GHava – G Sıvı   Kaldırma kuvveti = Cismin sıvıya batan kısmının hacmi x sıvının yoğunluğu x yer çekimi ivmesi Fk = VBatan.dSıvı.g  Burada hacim(V) (m3),yoğunluk(d) (kg/m3 ) ve yer çekimi ivmesi (g) de (10m/s2  ) olarak alınırsa sıvıların kaldırma kuvveti nevton (N) biriminde bulunur.Fk=VBatan.dsıvı.g   Fk=m3.kg/m3.N/kg =>Fk=N olur.

Örnek:360

cm3 hacmindeki bir cisim,sıvı yağ içersine tamamen batırılıyor.cisme etki eden sıvı yağın kaldırma kuvvetini bulunuz?(dYağ=0,9 g/cm3  )

Verilenler:

Vb=360 cm3=36.10-5    dyağ=0,9 g/cm3   istenen:Fk=?

Çözüm: Fk=Vb.dYağ.g =>Fk=36.10-5  m3  .900 kg/m3  .10=324.10-2  N=3,24 N olur.

Cisimlerin yüzme şartı:dcisim > dsıvı   olduğunda cisim batar.dcisim = dsıvı   olduğunda cisim askıda kalır.dcisim  < dsıvı   olduğunda cisim yüzer.

Yüzme şartı:Bir cismin bir sıvıda yüzebilmesi için o cismin ağırlığı,sıvının içine batan kısmının hacmine eşit hacimdeki sıvının ağırlığı kadar olmalıdır.

Yüzen cismin ağırlığı=sıvının batan kısmının hacmi x sıvının yoğunluğu x yer çekimi ivmesi

GYüzen =Vbatan .dsıvı .g dir.

 Sıvıların kaldırma kuvvetinin varlığı ilk kez Archimedes (Arşimet) adlı bilim adamı tarafından bulunduğu için sıvıların kaldırma kuvvetine Archimedes Prensibi denir.

Bu yüzden suyun kaldırma kuvvetini suya girdiğimizde hissederiz ama havanın bize her zaman uyguladığı kaldırma kuvvetini ,çok az olduğundan dolayı hissedemeyiz. Bu bağlamda da sıvıların kaldırma kuvvetinin yoğunluğa da bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
• Arşimet Prensibi:Sıvı  içine batan bir cisme,sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti,cismin batan kısmının hacmine eşit hacimdeki sıvının ağırlığına eşittir.

Ünlü bir deneyde Arşimet,aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş ve dediği çıkmayınca tacın altın olup olmadığını anlamıştır.

 

 • Kullanıldığı Yerler:

Arşimet prensibi, cisimlerin kendi ağırlıklarının bulunmasında kullanılır.
Parmaklarımızı bitiştirip içi su dolu bir kaba batıralım, elimizi aşağıdan yukarıya doğru iten bir kuvvet hissederiz. Denizde yüzerken de bizi suyun yüzeyine iten bir kuvvet vardır. Çok büyük kütleli ve boyutlu gemiler bile suda Arşimet prensibi sayesinde yüzerler. Bütün bu örnekler bizlere, sıvıların bir kaldırma kuvveti olduğunu gösterir. Bu kaldırma kuvvetinin kullanıldığı alanlar ise oldukça fazladır.
İnsanların yiyecek ihtiyacından tutunda, turistik faaliyetler için bile şu anda suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılmaktadır.
Bazı bölgelerde bulunan baraj gölleri, balık bakımından zengindirler. Kayık, kaldırma kuvvetinden yararlanılarak yapılmış olduğu için kayık kullanan bir kısım balıkçılar hem geçimlerini sağlamak hem de insanların besin ihtiyacını karşılamak için bu yola başvurular. Yazın turistik bölgelerde Yat turları da yine aynı şekilde, kaldırma kuvvetinden yararlanılarak yapılan bir spor da raftingdir. Her yıl binlerce turist ülkemize gelerek bu sporla ilgilenirler. Turistlerin bu konudaki ilgi alanları bununla sınırlı kalmaz. Günümüzün yaygın sporlarından Jet-Ski, Sörf, Yelkenli;  turistlerin ilgi odağı olmuştur.
Kaldırma kuvvetini kullanıldığı bir diğer alan ise taşımacılıktır. İhracat ve ithalatta eşya taşımasında, Kıbrıs'ın bir ada olması bakımından oraya yapılan gezilerde suyolu kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan Keban Gölü'nde bile iki köy arasında gidip gelmek için kayıkla veya sallar ile ulaşım gerçekleşir. Her gün binlerce İstanbullu öğrenci Anadolu ve Avrupa yakasına varabilmek, okullarına ulaşabilmek için(köprü olmasına rağmen)ucuz ve rahat olduğu için deniz yolunu tercih etmektedirler.

0