Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-11T19:07:50+02:00

 

Wilson İlkeleri ve açıklamaları:

1. Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve sa-vaş tazminatı almayacak.

Açıklama:

A) Bu madde yeni sömürgeler oluşmasına karşıdır.

B) Malüb devletlerin mütareke imzalamasını hızlandırmıştır.

C) Savaştan sonra imzalanan antlaşmalar bu maddeye uymamıştır.

2. Devletlerarası antlaşmalarda açık diplomasi esası uygulanacak.

Açıklama:

Gizli antlaşmalar hukuken geçersiz sayılmıştır.

3. Karasuları dışındaki denizlerde tam serbestlik sağlanacak

4. Uluslar arası ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında eşitlik sağlanacak

5. Silahlanmanın azaltılması yolunda karşılıklı güvenceler verilecektir.

Açıklama:

İlk silahsızlanma çağrısıdır.

6. Rusya, Belçika, Romanya, İtalya, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın sınırları tekrar saptanacak

7. Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek uluslararası bir örgüt kurulacak

Açıklama:

Milletler Cemiyetinin kurulması istenmiştir. Bu cemiyet Paris Konferansında kurulmuştur. Bu madde Wilson Prensiplerinin uyulan tek maddesidir. Savaş uluslararası meselelerin çözülmesinde araç olmaktan çıkarılmak istenmiştir.

8. Boğazlar bütün ulusların ticaret gemilerine açık olacak.

9. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerdeki uluslara da kendilerini geliştirme hakkı verilecektir.

Açıklama:

Osmanlı Devletinin devam edeceği, fakat, parçalanacağı vurgulanmıştır. Bu madde Mondros mütarekesinden sonra Anadolu'da başlayan işgallerin hukuk dışı; bu durum karşısında Türk Kurtuluş Savaşının ise hukuka uygun olduğunu gösterir. Bu madde azınlıklar için ilham kaynağı olmuştur.

10. Alses Loren, Fransa'ya geri verilecektir.

Açıklama:

Bu madde "savaştan sonra malüp devletlerden toprak alınmayacaktır" maddesi ile çelişmektedir.

Wilson İlkelerinin Önemi

1. İttifak grubu mütareke imzalama konusunda ce-saretlendi(Savaşın bitişi hızlandı)

2. Çok uluslu imparatorlukların parçalanması ön görüldü

3. Wilson ilkeleri itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düşmüştür. Bu nedenle kabullenmiş gibi göründükleri bu ilkeleri kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamışlardır. İttifak devletleri ise bu ilkeleri barışın anahtarı olarak görüp benimsemişlerdir.

4. Savaştan sonra prensiplerine uyulmadığını gören ABD belli bir dönem Avrupa siyasetinden çekildi. 5-İmzalanan antlaşmalarda prensiplere uyulmadı

6. Kurtuluş Savaşı ve II. Dünya Savaşının çıkması Wilson Prensiplerinin amacına ulaşmadığını gösterir.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-11T19:08:04+02:00

vikipediden bak orda vardır yada blogcudan bak

0